Proff
Proff

Kirkens Bymisjon

Org nr944 384 448
AdresseTollbugata 3, 0152 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt1 009 7861 249 0211 191 5571 164 2561 360 323
Sum driftsinntekter1 009 7861 249 0211 191 5571 164 2561 360 323
Varekostnad113 14489 761101 73597 896111 844
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn---670 262638 766
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 029 3401 119 7691 138 3891 018 2521 013 145
Driftsresultat−132 69839 491−48 56748 108235 334
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter10 07035 56030 72536 8171 395
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader38 3666338348751 071
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader38 3666338348751 071
Resultat før skatt−160 99474 418−18 67684 050235 658
Sum skatt-----
Ordinært resultat−160 99474 418−18 67684 050235 658
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−160 99474 418−18 67684 050235 658
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler01 5741 1621 155115
Sum anleggsmidler1 151 4321 172 7481 121 0111 065 5231 063 375
Tomter, bygninger og annen fast eiendom695 857717 649729 043835 084830 713
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler158 974174 012165 26228 34429 266
Sum varige driftsmidler854 831891 661894 305863 428859 979
Aksjer/Investeringer i datterselskap75 79275 79275 79275 82275 822
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer----127 459
Sum finansielle anleggsmidler296 601279 513225 544200 940203 281
Sum varelager9731 3201 4681 6301 462
Kundefordringer74 05138 97257 68478 55670 678
Konsernfordringer-----
Sum fordringer91 16679 874102 985129 35889 420
Sum investeringer347 315468 830507 844542 651368 169
Kasse/Bank/Post134 875183 032137 080161 715350 131
Sum Kasse/Bank/Post134 875183 032137 080161 715350 131
Sum omløpsmidler574 329733 056749 377835 354809 182
Sum eiendeler1 725 7611 905 8041 870 3881 900 8771 872 557
Aksje/Selskapskapital194 000194 000194 000194 000194 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital194 000194 000194 000194 000194 000
Sum opptjent egenkapital702 673864 156790 187808 919724 869
Annen egenkapital702 673864 156790 187808 919724 869
Sum egenkapital896 6731 058 156984 1871 002 919918 869
Sum avsetninger til forpliktelser3 57732 55032 55021 813167 797
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner475 038534 782584 541557 402466 260
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld181818111
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld478 633567 350617 109579 226634 058
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld56 36642 82340 49443 11134 633
Skyldig offentlige avgifter55 08160 12062 65363 23463 142
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld237 887179 715165 702212 031221 074
Sum kortsiktig gjeld350 455283 298269 091318 732319 630
Sum gjeld829 088850 648886 200897 958953 688
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 725 7611 908 8041 870 3871 900 8771 872 557
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Kirkens Bymisjon

Org nr 944 384 448

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo