Proff
Proff

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Org nr976 481 208
AdresseLovisenberggata 15 C, 0456 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 0575 638---
Annen driftsinntekt-5565 5606 1216 880
Sum driftsinntekter6 0576 1945 5606 1216 880
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 9463 8453 3403 8943 520
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 7642 2671 5752 1413 165
Driftsresultat3488264586195
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-410--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt49--3022
Sum finansinntekter494103022
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader---1-
Sum annen finanskostnad---1-
Sum finanskostnader---1-
Resultat før skatt39686655115218
Sum skatt-----
Ordinært resultat39686655115218
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat39686655115218
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler8782000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8782---
Sum varige driftsmidler8782---
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer132832241
Konsernfordringer-----
Sum fordringer15781753550
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 5523 5763 6192 9723 214
Sum Kasse/Bank/Post3 5523 5763 6192 9723 214
Sum omløpsmidler3 7093 5843 6363 0263 764
Sum eiendeler3 7963 6663 6363 0263 764
Aksje/Selskapskapital220220---
Annen innskutt egenkapital2 751-220-220
Sum innskutt egenkapital2 971220220-220
Sum opptjent egenkapital-2 3552 2691 8331 221
Annen egenkapital-2 3552 2691 8331 221
Sum egenkapital2 9712 5752 4891 8331 441
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld146373286184839
Skyldig offentlige avgifter271268221237242
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4094516407711 241
Sum kortsiktig gjeld8251 0911 1481 1922 323
Sum gjeld8251 0911 1481 1922 323
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 7963 6663 6363 0263 764
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Org nr 976 481 208

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo