Proff
Proff

KIS Kompetanse AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr984 024 401
Telefon815 35 053
AdresseKobbervikdalen 61, 3036 Drammen

Vi arrangerer kurs over hele landet, bedriftsinternt eller som åpne kurs og kan tilby alle former for industriell, maritime og offshorerettet opplæring. Vi har egne kompetansesentre i Drammen og Bergen med topp moderne øvelsesrigger. Vår Marine avdeling leverer skreddersydde kurs om bord i skip. Avdelingens instruktører har lang erfaring med å holde kurs om bord i skip over hele verden. Det holdes kurs innenfor kran, arbeid i høyden, lastsikring og arbeid/redning i lukkede rom (Confined Space).

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 1701 009897
Leder annen godtgjørelse--9216239

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter23 12919 05313 88417 26615 589
Annen driftsinntekt202394575214193
Sum driftsinntekter23 33219 44714 45817 47915 783
Varekostnad2 6212 6982 1542 8252 556
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader11 1199 1906 7457 4117 085
Herav kun lønn9 2437 6705 6936 2256 018
Ordinære avskrivninger406314184281457
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader6 8455 2875 1175 3664 935
Driftsresultat2 3401 9592591 597749
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1519113
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt13130011
Sum finansinntekter6317191114
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1102387
Andre finanskostnader075560122
Sum annen finanskostnad075560122
Sum finanskostnader6585583208
Resultat før skatt2 3391 8912191 606556
Sum skatt51942050358139
Ordinært resultat1 8201 4711691 248416
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 8201 4711691 248416
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-1 0224031 018706

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler671644490308333
Sum anleggsmidler845894782705727
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler168245287393373
Sum varige driftsmidler168245287393373
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer6-000
Sum finansielle anleggsmidler655422
Sum varelager141140163174193
Kundefordringer3 4392 7041 3892 0612 345
Konsernfordringer2 754----
Sum fordringer6 2434 7372 6933 9402 781
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post440448335321291
Sum Kasse/Bank/Post440448335321291
Sum omløpsmidler6 8235 3243 1914 4353 266
Sum eiendeler7 6696 2183 9735 1413 993
Aksje/Selskapskapital110110110110110
Annen innskutt egenkapital671671671671671
Sum innskutt egenkapital799799799799799
Sum opptjent egenkapital735445−4229-
Annen egenkapital735445−4229-
Sum egenkapital1 5341 2447951 028799
Sum avsetninger til forpliktelser-0000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld468584583699556
Skyldig offentlige avgifter990884645642569
Kortsiktig konserngjeld1 961----
Annen kortsiktig gjeld2 6422 0851 5221 4291 358
Sum kortsiktig gjeld6 1354 9743 1784 1123 195
Sum gjeld6 1354 9743 1784 1123 195
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 6696 2183 9735 1413 993
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7000598

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Ta kontakt for mer info.

Mer info fra Forvalt

KIS Kompetanse AS

Org nr 984 024 401

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo