Proff
Proff

Kiwi Ikenberget

Org nr985 771 367
AdresseBlombakken 2, 5911 Alversund

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---211459
Leder annen godtgjørelse---7584

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter103 58191 82193 45994 62575 258
Annen driftsinntekt5 1494 4934 6364 3251 195
Sum driftsinntekter108 73096 31498 09598 95076 453
Varekostnad86 94375 87377 66277 25759 225
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader8 0627 5177 4977 8006 582
Herav kun lønn6 6396 2286 4326 5055 551
Ordinære avskrivninger151155160183334
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9 2588 7268 5568 6666 848
Driftsresultat4 3164 0434 2205 0453 464
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10-12
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 0721 3401 0051 005670
Sum finansinntekter1 0731 3401 0051 006672
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-104165
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-104165
Resultat før skatt5 3895 3825 2256 0104 071
Sum skatt9578989351 108757
Ordinært resultat4 4324 4844 2904 9023 314
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 4324 4844 2904 9023 314
Ordinært utbytte4 2004 2004 0004 6003 200
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 2004 2004 0004 6003 200
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1 0351 1461 3011 5511 614
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---00
Maskiner/anlegg/biler---00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5596708261 0751 138
Sum varige driftsmidler5596708261 0751 138
Aksjer/Investeringer i datterselskap476476476476476
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler476476476476476
Sum varelager3 8623 7163 6273 6313 041
Kundefordringer59521412990
Konsernfordringer1 0721 3401 0051 005670
Sum fordringer5 0204 7705 1134 5313 687
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 1055 8324 65810 2624 527
Sum Kasse/Bank/Post7 1055 8324 65810 2624 527
Sum omløpsmidler15 98714 31813 39818 42411 255
Sum eiendeler17 02215 46414 69919 97412 869
Aksje/Selskapskapital300300300300300
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital300300300300300
Sum opptjent egenkapital3 0492 8172 5332 2431 942
Annen egenkapital3 0492 8172 5332 2431 942
Sum egenkapital3 3493 1172 8332 5432 242
Sum avsetninger til forpliktelser3735353836
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---01 381
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld373535381 417
Gjeld til kredittinstitusjoner---00
Leverandørgjeld5 4934 2783 8898 2072 989
Skyldig offentlige avgifter832768631803587
Ordinært utbytte4 2004 2004 0004 6003 200
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 2004 2004 0004 6003 200
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 1572 1672 3732 6771 683
Sum kortsiktig gjeld13 63512 31211 83017 3939 211
Sum gjeld13 67312 34611 86617 43110 627
SUM EGENKAPITAL OG GJELD17 02215 46414 69919 97412 869
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Kiwi Ikenberget

Org nr 985 771 367

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo