Proff
Proff

Knut Aassveen AS

Org nr998 576 008
AdresseBeitovegen 118, 2950 Skammestein

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--371364304
Leder annen godtgjørelse--040

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 8262 8802 8252 2732 310
Annen driftsinntekt1106098777643
Sum driftsinntekter2 9362 9402 9233 0492 954
Varekostnad−81321799168
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 4851 1851 1401 047735
Herav kun lønn1 3401 0991 058964714
Ordinære avskrivninger568581575592562
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader926871684724551
Driftsresultat−351723445961 037
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-231
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--0622
Sum finansinntekter0-2923
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad164144174211203
Andre finanskostnader--00-
Sum annen finanskostnad--00-
Sum finanskostnader164144174211203
Resultat før skatt−19828172394857
Sum skatt−4463886200
Ordinært resultat−15522134307657
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−15522134307657
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler4 7095 2565 8376 3426 607
Tomter, bygninger og annen fast eiendom791820869919954
Maskiner/anlegg/biler2 6842 8903 0973 2073 389
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 2281 5391 8642 2092 257
Sum varige driftsmidler4 7025 2495 8306 3356 600
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler77777
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler77777
Sum varelager175124126105104
Kundefordringer7871 2069249001 019
Konsernfordringer-----
Sum fordringer7871 2079249001 019
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9357619631 593634
Sum Kasse/Bank/Post9357619631 593634
Sum omløpsmidler1 8972 0922 0142 5991 757
Sum eiendeler6 6067 3487 8508 9408 364
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital2 7482 9022 8802 7462 439
Annen egenkapital2 7482 9022 8802 7462 439
Sum egenkapital2 8483 0022 9802 8462 539
Sum avsetninger til forpliktelser203247241203138
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld3 1963 7644 3274 8645 375
Annen langsiktig gjeld3 1963 7644 3274 8645 375
Sum langsiktig gjeld3 3994 0114 5685 0665 513
Gjeld til kredittinstitusjoner0----
Leverandørgjeld90751018728
Skyldig offentlige avgifter861056869132
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld183155133850133
Sum kortsiktig gjeld3593353021 028312
Sum gjeld3 7584 3464 8706 0945 826
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 6067 3487 8508 9408 364
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Knut Aassveen AS

Org nr 998 576 008

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo