Proff
Proff

Kobbvåglaks AS

Org nr937 875 312
AdresseFlatøyveien 58, 8850 Herøy

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--642--
Leder annen godtgjørelse--0--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter328 660221 008134 702159 675212 134
Annen driftsinntekt-−2 040---
Sum driftsinntekter328 660218 968134 702159 675212 134
Varekostnad125 804102 09468 70239 464121 275
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 5596 9726 7285 2104 621
Herav kun lønn8 6646 3216 1114 7034 187
Ordinære avskrivninger10 7109 5577 7477 2496 809
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader21 53015 25012 61511 34311 835
Driftsresultat161 05785 09638 91196 40967 594
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5 69910 9782 6097 2803 376
Sum finansinntekter5 69910 9782 6097 2803 376
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader8 0805 1602 0721 588859
Sum annen finanskostnad19 5845 1604 8751 5883 358
Sum finanskostnader19 5845 1604 8751 5883 358
Resultat før skatt147 17390 91436 645102 10167 612
Sum skatt34 24119 0688 67821 05015 860
Ordinært resultat112 93171 84627 96681 05251 752
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat112 93171 84627 96681 05251 752
Ordinært utbytte20 00020 000-024 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte20 00020 000-024 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler233 128233 128233 12811 84011 840
Sum anleggsmidler300 475294 817300 57754 074157 903
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5 5155 5875 6595 248-
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler42 92248 94553 72127 75033 477
Sum varige driftsmidler65 69060 03165 79140 32241 714
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 6581 6581 6581 658103 284
Andre fordringer-002541 065
Sum finansielle anleggsmidler1 6581 6581 6571 911104 349
Sum varelager106 63386 63672 17363 37329 221
Kundefordringer56 93533 6664 569027 143
Konsernfordringer-----
Sum fordringer60 12938 1009 3792 60129 515
Sum investeringer200 508195 822169 709108 122-
Kasse/Bank/Post79 18935 95214 713130 29673 143
Sum Kasse/Bank/Post79 18935 95214 713130 29673 143
Sum omløpsmidler446 459356 510265 974304 393131 880
Sum eiendeler746 934651 326566 551358 466289 783
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital429 549336 618304 772276 805195 754
Annen egenkapital429 549336 618304 772276 805195 754
Sum egenkapital429 649336 718304 872276 905195 854
Sum avsetninger til forpliktelser23 98819 44216 01414 2246 687
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner197 102215 570234 037--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld15 379-040 35621 132
Annen langsiktig gjeld15 379-040 35621 132
Sum langsiktig gjeld236 469235 012250 05154 57927 819
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld19 35119 5133 1525 90811 221
Skyldig offentlige avgifter4 5601 9204168504 445
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld27 20842 5241 1726 71029 427
Sum kortsiktig gjeld80 81579 59711 62826 98266 110
Sum gjeld317 285314 609261 67981 56193 929
SUM EGENKAPITAL OG GJELD746 934651 326566 551358 466289 783
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Kobbvåglaks AS

Org nr 937 875 312

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo