Proff
Proff

KOMON-STAGEWAY AS

Org nr997 249 275
AdresseGrefsenveien 9 A, 0482 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0-0-
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter128 54442 15445 957126 84292 984
Annen driftsinntekt2 161943671--
Sum driftsinntekter130 70643 09746 628126 84292 984
Varekostnad98 26529 75130 53996 66968 658
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 5619951 0262 6872 289
Herav kun lønn2 1017279352 6111 984
Ordinære avskrivninger10239444140
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader9 4718 96511 21816 19715 790
Driftsresultat20 3063 3473 80011 2486 206
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-53811
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt132214524
Sum finansinntekter1322194335
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3631903899
Andre finanskostnader134111305142
Sum annen finanskostnad134111305142
Sum finanskostnader17014212089141
Resultat før skatt20 1493 2273 70011 2026 100
Sum skatt4 4547757882 5251 434
Ordinært resultat15 6952 4512 9128 6774 665
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat15 6952 4512 9128 6774 665
Ordinært utbytte---9 4504 600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte2 116----
Sum utbytte2 116--9 4504 600
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill0----
Sum immaterielle midler1 734----
Sum anleggsmidler1 842133172216165
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler26529013583
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0---0
Sum varige driftsmidler26529013583
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer8282828282
Sum finansielle anleggsmidler8282828282
Sum varelager-----
Kundefordringer38 75123 3004 17517 55126 774
Konsernfordringer-----
Sum fordringer44 23623 3804 90917 62826 811
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9 48087711 12212 1215 640
Sum Kasse/Bank/Post9 48087711 12212 1215 640
Sum omløpsmidler53 71624 25716 03129 74932 450
Sum eiendeler55 55824 39116 20329 96532 615
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital0----
Sum innskutt egenkapital1 0201 0201 0201 0201 020
Sum opptjent egenkapital2 4144 4122 96149822
Annen egenkapital2 4144 4122 96149822
Sum egenkapital3 4335 4323 9801 0691 841
Sum avsetninger til forpliktelser6003011
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld6003011
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6 2111 4651 6811 2009 776
Skyldig offentlige avgifter9 6853 2271 2734 2154 476
Kortsiktig konserngjeld24 820----
Annen kortsiktig gjeld11 34813 4898 48111 49610 433
Sum kortsiktig gjeld52 06418 95912 22028 89630 763
Sum gjeld52 12418 95912 22328 89630 774
SUM EGENKAPITAL OG GJELD55 55824 39116 20329 96532 615
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

KOMON-STAGEWAY AS

Org nr 997 249 275

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo