Proff
Proff

KOMON-STAGEWAY AS

Org nr997 249 275
AdresseGrefsenveien 9 A, 0482 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--0-0
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter88 127128 54442 15445 957126 842
Annen driftsinntekt1422 161943671-
Sum driftsinntekter88 269130 70643 09746 628126 842
Varekostnad66 85398 26529 75130 53996 669
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 6592 5619951 0262 687
Herav kun lønn-2 1017279352 611
Ordinære avskrivninger204102394441
Nedskrivning00---
Andre driftskostnader9 6119 4718 96511 21816 197
Driftsresultat7 94320 3063 3473 80011 248
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10-538
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt101322145
Sum finansinntekter20513221943
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad11136319038
Andre finanskostnader151341113051
Sum annen finanskostnad151341113051
Sum finanskostnader12617014212089
Resultat før skatt8 02220 1493 2273 70011 202
Sum skatt1 7734 4547757882 525
Ordinært resultat6 24915 6952 4512 9128 677
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat6 24915 6952 4512 9128 677
Ordinært utbytte2 600---9 450
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-2 116---
Sum utbytte2 6002 116--9 450
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00---
Sum immaterielle midler1 5531 734---
Sum anleggsmidler1 6801 842133172216
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler45265290135
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00---
Sum varige driftsmidler45265290135
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer8282828282
Sum finansielle anleggsmidler8282828282
Sum varelager-----
Kundefordringer8 63538 75123 3004 17517 551
Konsernfordringer6 175----
Sum fordringer18 88244 23623 3804 90917 628
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2309 48087711 12212 121
Sum Kasse/Bank/Post2309 48087711 12212 121
Sum omløpsmidler19 11253 71624 25716 03129 749
Sum eiendeler20 79255 55824 39116 20329 965
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital00---
Sum innskutt egenkapital1 0201 0201 0201 0201 020
Sum opptjent egenkapital492 4144 4122 96149
Annen egenkapital492 4144 4122 96149
Sum egenkapital1 0693 4335 4323 9801 069
Sum avsetninger til forpliktelser13760030
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld13760030
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 9636 2111 4651 6811 200
Skyldig offentlige avgifter1 2309 6853 2271 2734 215
Kortsiktig konserngjeld12 31824 820---
Annen kortsiktig gjeld1 47511 34813 4898 48111 496
Sum kortsiktig gjeld19 58652 06418 95912 22028 896
Sum gjeld19 72352 12418 95912 22328 896
SUM EGENKAPITAL OG GJELD20 79255 55824 39116 20329 965
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

KOMON-STAGEWAY AS

Org nr 997 249 275

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo