Proff
Proff

Kompisen AS

Org nr827 636 312
Telefon974 19 419
AdresseEkrekneiken 6, 2390 MOELV

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

05.08.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter56537762
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter56537762
Varekostnad71300
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader5--
Herav kun lønn-00
Ordinære avskrivninger95-
Nedskrivning---
Andre driftskostnader13013336
Driftsresultat41311025
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter---
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad00-
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader00-
Resultat før skatt41211025
Sum skatt91244
Ordinært resultat3228521
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat3228521
Ordinært utbytte400--
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte400--
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler000
Sum anleggsmidler33420
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00-
Maskiner/anlegg/biler00-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3342-
Sum varige driftsmidler3342-
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager---
Kundefordringer65141
Konsernfordringer---
Sum fordringer66151
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post49414763
Sum Kasse/Bank/Post49414763
Sum omløpsmidler56016264
Sum eiendeler59220464
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital--−6
Sum innskutt egenkapital303024
Sum opptjent egenkapital2810621
Annen egenkapital2810621
Sum egenkapital5813645
Sum avsetninger til forpliktelser110
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld110
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld13349
Skyldig offentlige avgifter308-
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld016
Sum kortsiktig gjeld5346619
Sum gjeld5346719
SUM EGENKAPITAL OG GJELD59220464
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7059658

Åpningstider

Mandag
Døgnåpent
Tirsdag
Døgnåpent
Onsdag
Døgnåpent
Torsdag
Døgnåpent
Fredag
Døgnåpent
Lørdag
Døgnåpent
Søndag
Døgnåpent

Mer info fra Forvalt

Kompisen AS

Org nr 827 636 312

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo