Proff
Proff

Komsa Parkering AS

Org nr990 894 973
AdresseSvartvassvegen 2, 6650 Surnadal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn7568686766
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 4265 4655 6677 335-
Annen driftsinntekt1300266 827
Sum driftsinntekter5 4395 4655 6677 3606 827
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader16110415313866
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger2 1032 1001 7001 2621 249
Nedskrivning--31 000--
Andre driftskostnader9398241 3132 1371 751
Driftsresultat2 2362 438−28 4993 8233 761
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt364248124
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt---02
Sum finansinntekter364248126
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad11903790692
Andre finanskostnader--010
Sum annen finanskostnad--010
Sum finanskostnader1 9461 6151 6802 8622 425
Resultat før skatt326828−30 1551 0411 362
Sum skatt-----
Ordinært resultat326828−30 1551 0411 362
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat326828−30 1551 0411 362
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----0
Sum anleggsmidler79 58781 49583 595116 207117 205
Tomter, bygninger og annen fast eiendom79 58781 49583 595116 207117 205
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler79 58781 49583 595116 207117 205
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer46647652960103
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 3331 192651113542
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 3641 9511 5695 9124 788
Sum Kasse/Bank/Post2 3641 9511 5695 9124 788
Sum omløpsmidler3 6973 1432 2206 0255 329
Sum eiendeler83 28384 63885 815122 232122 534
Aksje/Selskapskapital19 76019 76019 76019 76019 760
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital19 77519 77519 77519 77519 775
Sum opptjent egenkapital−34 585−34 911−35 738−5 584−6 625
Annen egenkapital----0
Sum egenkapital−14 810−15 136−15 96314 19113 150
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----0
Langsiktig konserngjeld63 57364 57364 57368 573-
Ansvarlig lånekapital33 57234 57236 57237 948-
Sum annen langsiktig gjeld----107 364
Annen langsiktig gjeld----107 364
Sum langsiktig gjeld97 14499 144101 144106 521107 364
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld114564754065
Skyldig offentlige avgifter182153172324284
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld619-404--
Annen kortsiktig gjeld13620116561 671
Sum kortsiktig gjeld9486296341 5202 020
Sum gjeld98 09399 774101 778108 041109 384
SUM EGENKAPITAL OG GJELD83 28384 63885 815122 232122 534
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Komsa Parkering AS

Org nr 990 894 973

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo