Proff
Proff

KRANSBERG AS

Org nr975 333 272
AdresseStøperigata 7, 3040 Drammen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-01 3891 377874
Leder annen godtgjørelse--244252266

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 6651 5571 3331 227846
Annen driftsinntekt25 66025 33723 61120 80919 814
Sum driftsinntekter27 32526 89424 94322 03620 660
Varekostnad3 0253 1463 6592 971882
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7 2017 2236 1497 4006 616
Herav kun lønn5 6635 7644 9045 9135 375
Ordinære avskrivninger943979753711546
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 2023 1603 4204 6174 959
Driftsresultat12 95312 38510 9636 3367 657
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt801161
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt234227577298202
Sum finansinntekter241227577314203
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3242587362
Andre finanskostnader308540233197142
Sum annen finanskostnad3081 057883197142
Sum finanskostnader7231 099942270204
Resultat før skatt12 47111 51410 5996 3817 656
Sum skatt2 9332 7132 5881 5231 837
Ordinært resultat9 5398 8008 0114 8585 820
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9 5398 8008 0114 8585 820
Ordinært utbytte--3 0001 5002 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--3 0001 5002 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-048--
Sum anleggsmidler6 7357 5045 5865 5185 305
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 4093 1781 8042 5131 682
Sum varige driftsmidler2 4093 1781 8042 5131 682
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 9511 9512 1412 1412 141
Andre fordringer2 3762 3761 5928641 482
Sum finansielle anleggsmidler4 3264 3263 7343 0053 623
Sum varelager408191350345383
Kundefordringer14 1088 9537 7194 4456 874
Konsernfordringer-----
Sum fordringer19 05113 39212 2119 20210 100
Sum investeringer6 6177 000---
Kasse/Bank/Post10 1847 32013 6238 8664 737
Sum Kasse/Bank/Post10 1847 32013 6238 8664 737
Sum omløpsmidler36 25927 90326 18418 41315 221
Sum eiendeler42 99435 40731 77023 93120 526
Aksje/Selskapskapital250250250250250
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital250250250250250
Sum opptjent egenkapital33 91424 37619 57515 16411 806
Annen egenkapital33 91424 37619 57515 16411 806
Sum egenkapital34 16424 62619 82515 41412 056
Sum avsetninger til forpliktelser030066100
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner9371 4191 3811 7831 113
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld9371 4501 3811 8491 213
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld5697601 7157661 182
Skyldig offentlige avgifter588686639546561
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 7735 2512 5092 2991 624
Sum kortsiktig gjeld7 8939 33210 5646 6687 257
Sum gjeld8 83010 78111 9448 5168 470
SUM EGENKAPITAL OG GJELD42 99435 40731 77023 93120 526
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

KRANSBERG AS

Org nr 975 333 272

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo