Proff
Proff

Krantz Holding AS

Org nr891 674 422
Telefon930 47 848
AdresseStrandhaugen 1 B, 0198 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn000--
Leder annen godtgjørelse000--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter563547410320228
Annen driftsinntekt--0--
Sum driftsinntekter563547410320228
Varekostnad43----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader---011
Herav kun lønn---00
Ordinære avskrivninger3154543452
Nedskrivning--182--
Andre driftskostnader1 0768947 109394935
Driftsresultat−587−400−6 935−108−771
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 7602 0902 678376324
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt−9 0178 897232 22728 70827 160
Sum finansinntekter−6 25710 987234 90529 08427 483
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0-166
Andre finanskostnader-07 456--
Sum annen finanskostnad-07 456--
Sum finanskostnader007 4576822
Resultat før skatt−6 84410 587220 51328 96925 891
Sum skatt466393−244566 140
Ordinært resultat−7 31010 194220 75728 91319 751
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−7 31010 194220 75728 91319 751
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler14202551113
Sum anleggsmidler138 341123 721102 55423 19321 035
Tomter, bygninger og annen fast eiendom29 80329 30328 60520 89416 674
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1811973127-
Sum varige driftsmidler29 98429 32328 67821 02116 674
Aksjer/Investeringer i datterselskap---100100
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler71 87159 25443 1761 502500
Andre fordringer34 01332 77630 4445603 749
Sum finansielle anleggsmidler108 34394 37773 6202 1624 349
Sum varelager-----
Kundefordringer025---
Konsernfordringer---26 00027 138
Sum fordringer43561 12731 50427 170
Sum investeringer146 507175 375165 84331 63424 769
Kasse/Bank/Post10 40513 63238 41714 7865 830
Sum Kasse/Bank/Post10 40513 63238 41714 7865 830
Sum omløpsmidler156 956189 063205 38777 92557 769
Sum eiendeler295 297312 784307 941101 11878 804
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital4 1114 1114 1114 1114 111
Sum opptjent egenkapital288 687303 997303 80391 44668 533
Annen egenkapital288 687303 997303 80391 44668 533
Sum egenkapital292 798308 109307 91595 55872 645
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1516275 506-
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld----11
Annen kortsiktig gjeld2 0234 501-00
Sum kortsiktig gjeld2 4984 675275 5606 159
Sum gjeld2 4984 675275 5606 159
SUM EGENKAPITAL OG GJELD295 297312 784307 941101 11878 804
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Krantz Holding AS

Org nr 891 674 422

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo