Proff
Proff

Kvasshøgdi AS

Org nr921 020 961
AdresseC. Sundts gate 17, 5004 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

06.05.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4651 6604 5931 8481 567
Driftsresultat−465−1 660−4 593−1 848−1 567
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8561 5386911 4761 187
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt43 31416 94685 9359 72795 559
Sum finansinntekter44 16918 48486 62711 20496 746
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad166----
Andre finanskostnader2 75236916423 429354
Sum annen finanskostnad10 623−26 90431 65523 42970 205
Sum finanskostnader5 033−45 90020 74124 28874 688
Resultat før skatt38 67262 72561 292−14 93220 491
Sum skatt3 9632 6731 3021 200−478
Ordinært resultat34 70960 05159 990−16 13220 969
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat34 70960 05159 990−16 13220 969
Ordinært utbytte015 00010 00015 00010 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte015 00010 00015 00010 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler137 138129 44078 37872 50475 868
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler119 099126 45577 37872 50475 868
Andre fordringer3 0382 9861 000--
Sum finansielle anleggsmidler137 138129 44078 37872 50475 868
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer22 6315266 93425 30250 450
Sum investeringer144 077135 84578 29559 01836 770
Kasse/Bank/Post25 54841 78450 4791 50221 047
Sum Kasse/Bank/Post25 54841 78450 4791 50221 047
Sum omløpsmidler192 255178 156135 70785 821108 266
Sum eiendeler329 393307 596214 085158 325184 134
Aksje/Selskapskapital3582581403939
Annen innskutt egenkapital7 5247 524215215215
Sum innskutt egenkapital11 65511 5554 1154 0144 014
Sum opptjent egenkapital291 533256 824167 088117 098148 230
Annen egenkapital291 533256 824167 088117 098148 230
Sum egenkapital303 188268 379171 203121 112152 244
Sum avsetninger til forpliktelser22 13618 60316 216045
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld22 13618 60316 216045
Gjeld til kredittinstitusjoner4302866861 244135
Leverandørgjeld3192105549253
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 3205 11815 92425 91926 458
Sum kortsiktig gjeld4 06920 61426 66637 21331 846
Sum gjeld26 20539 21742 88137 21331 891
SUM EGENKAPITAL OG GJELD329 393307 596214 085158 325184 134
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Kvasshøgdi AS

Org nr 921 020 961

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo