Proff
Proff

Kvasshøgdi AS

Org nr921 020 961
AdresseC. Sundts gate 17, 5004 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 1174651 6604 5931 848
Driftsresultat−1 117−465−1 660−4 593−1 848
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4 6078561 5386911 476
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt14 49043 31416 94685 9359 727
Sum finansinntekter19 09644 16918 48486 62711 204
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad373166---
Andre finanskostnader1 4442 75236916423 429
Sum annen finanskostnad5 11010 623−26 90431 65523 429
Sum finanskostnader−13 4535 033−45 90020 74124 288
Resultat før skatt31 43338 67262 72561 292−14 932
Sum skatt2 5353 9632 6731 3021 200
Ordinært resultat28 89834 70960 05159 990−16 132
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat28 89834 70960 05159 990−16 132
Ordinært utbytte40 000015 00010 00015 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte40 000015 00010 00015 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler146 428137 138129 44078 37872 504
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler123 728119 099126 45577 37872 504
Andre fordringer7 7013 0382 9861 000-
Sum finansielle anleggsmidler146 428137 138129 44078 37872 504
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 50922 6315266 93425 302
Sum investeringer168 065144 077135 84578 29559 018
Kasse/Bank/Post30 25825 54841 78450 4791 502
Sum Kasse/Bank/Post30 25825 54841 78450 4791 502
Sum omløpsmidler199 832192 255178 156135 70785 821
Sum eiendeler346 261329 393307 596214 085158 325
Aksje/Selskapskapital35835825814039
Annen innskutt egenkapital7 5247 5247 524215215
Sum innskutt egenkapital11 65511 65511 5554 1154 014
Sum opptjent egenkapital280 431291 533256 824167 088117 098
Annen egenkapital280 431291 533256 824167 088117 098
Sum egenkapital292 086303 188268 379171 203121 112
Sum avsetninger til forpliktelser23 87222 13618 60316 2160
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld23 87222 13618 60316 2160
Gjeld til kredittinstitusjoner7994302866861 244
Leverandørgjeld1 9083192105549
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7 5963 3205 11815 92425 919
Sum kortsiktig gjeld30 3024 06920 61426 66637 213
Sum gjeld54 17526 20539 21742 88137 213
SUM EGENKAPITAL OG GJELD346 261329 393307 596214 085158 325
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Kvasshøgdi AS

Org nr 921 020 961

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo