Proff
Proff

Larsing AS

Org nr989 966 820
AdresseHollenderåsen 21, 3234 Sandefjord

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter----0
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter----0
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader11202
Driftsresultat−1−1−20−2
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6651 9672 3711 0641 022
Sum finansinntekter6651 9672 3711 0641 022
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader51484900
Sum annen finanskostnad51484900
Sum finanskostnader51484900
Resultat før skatt6131 9182 3201 0631 020
Sum skatt--0198
Ordinært resultat6131 9182 3201 0441 011
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat6131 9182 3201 0441 011
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler4747474748
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler4747474748
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler4747474748
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer01001 449910599
Sum investeringer3 8774 2752 935--
Kasse/Bank/Post5591 245234484740
Sum Kasse/Bank/Post5591 245234484740
Sum omløpsmidler4 4355 6204 6171 3941 339
Sum eiendeler4 4835 6674 6641 4421 387
Aksje/Selskapskapital367367367367367
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital367367367367367
Sum opptjent egenkapital2 7572 9442 3261 0561 011
Annen egenkapital2 7572 9442 3261 0561 011
Sum egenkapital3 1243 3112 6931 4231 378
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 2731 9221 972--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 2731 9221 97200
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld874350--
Sum kortsiktig gjeld874350198
Sum gjeld1 3592 3561 972198
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 4835 6674 6641 4421 387
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Larsing AS

Org nr 989 966 820

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo