Proff
Proff

Leth Suez Transit Ltd AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr964 151 741
Telefon900 28 058
AdresseParkveien 57, 0256 Oslo

Leth Agencies har siden starten i Suezkanal området i 1924 utviklet seg til å bli en global leverandør i verdens shippingindustri.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 000859814721818
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter60 25050 31443 81142 50635 327
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter60 25050 31443 81142 50635 327
Varekostnad8 4726 810818857311
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader21 97022 11918 53217 16515 753
Herav kun lønn18 70216 91415 48912 71312 916
Ordinære avskrivninger156---0
Nedskrivning-20---
Andre driftskostnader9 4206 93510 2137 97315 094
Driftsresultat20 23214 43114 24816 5114 170
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt49-141
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 2836 9284 3291 314314
Sum finansinntekter3 3326 9294 3291 318315
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad134555332
Andre finanskostnader1 2401 3011 7152 4511 017
Sum annen finanskostnad1 2401 3011 7152 4511 017
Sum finanskostnader1 2531 3461 7702 4841 019
Resultat før skatt22 31220 01316 80715 3453 465
Sum skatt3 5543 3232 7893 114882
Ordinært resultat18 75816 69014 01812 2302 584
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat18 75816 69014 01812 2302 584
Ordinært utbytte5 7836 677---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 7836 677---
Konsernbidrag010 01213 96711 0042 637

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 292711588976969
Sum anleggsmidler2 5201 9391 8161 2531 246
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 2281 2281 228277277
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 2281 2281 228277277
Sum varelager-----
Kundefordringer--43055
Konsernfordringer38 94423 1273 6824 4030
Sum fordringer46 47029 52710 2229 464701
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post83 116107 57387 39449 62632 813
Sum Kasse/Bank/Post83 116107 57387 39449 62632 813
Sum omløpsmidler129 586137 10097 61659 08933 514
Sum eiendeler132 106139 03899 43260 34234 760
Aksje/Selskapskapital1 2631 2631 2631 2501 250
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital2 2012 2012 2011 2501 250
Sum opptjent egenkapital1 3001 2991 2971 24620
Annen egenkapital1 3001 2991 297--
Sum egenkapital3 5013 5003 4982 4961 270
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner--968795-
Leverandørgjeld1 056597--339
Skyldig offentlige avgifter1 570807734116640
Ordinært utbytte5 7836 677---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 7836 677---
Kortsiktig konserngjeld16 71613 54116 49014 3137 149
Annen kortsiktig gjeld103 480113 91677 74142 62125 261
Sum kortsiktig gjeld128 605135 53895 93457 84633 490
Sum gjeld128 605135 53895 93457 84633 490
SUM EGENKAPITAL OG GJELD132 106139 03899 43260 34234 760
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6962902

Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

Leth Suez Transit Ltd AS

Org nr 964 151 741

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo