Proff
Proff

Lier Bileiendom AS

Org nr999 270 840
AdresseDronning Mauds gate 3, 0250 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt15 00914 57014 37614 10513 692
Sum driftsinntekter15 00914 57014 37614 10513 692
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader10310399103-
Herav kun lønn90909090-
Ordinære avskrivninger6 0716 0996 0996 0996 099
Nedskrivning0000-
Andre driftskostnader5631 367572597620
Driftsresultat8 2727 0027 6067 3076 974
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4-122
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt----0
Sum finansinntekter4-122
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad4 2922 8813 5044 2933 874
Andre finanskostnader-069022
Sum annen finanskostnad-069022
Sum finanskostnader4 2922 8813 5734 2933 895
Resultat før skatt3 9844 1214 0343 0163 080
Sum skatt1 0411 0711 052829−519
Ordinært resultat2 9433 0502 9822 1873 600
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 9433 0502 9822 1873 600
Ordinært utbytte----−4 500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----−4 500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill21 62922 37523 12123 86724 613
Sum immaterielle midler21 62922 37523 12123 86724 613
Sum anleggsmidler184 187190 258196 356202 455208 554
Tomter, bygninger og annen fast eiendom162 557167 882173 235178 588183 941
Maskiner/anlegg/biler00-0-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0000-
Sum varige driftsmidler162 557167 882173 235178 588183 941
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler----0
Andre fordringer-000-
Sum finansielle anleggsmidler-0000
Sum varelager-----
Kundefordringer-048271291
Konsernfordringer-----
Sum fordringer12050271291
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 5602 7602 4761 5061 754
Sum Kasse/Bank/Post2 5602 7602 4761 5061 754
Sum omløpsmidler2 5722 7602 5261 7772 046
Sum eiendeler186 758193 017198 883204 232210 600
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital24 92432 67437 67437 67441 674
Sum opptjent egenkapital20 56517 62114 57111 5899 401
Annen egenkapital20 56517 62114 57111 5899 401
Sum egenkapital45 48950 29552 24549 26351 075
Sum avsetninger til forpliktelser28 72529 63930 54531 43232 298
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner106 948110 198113 448116 698119 948
Langsiktig konserngjeld0000-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld135 673139 837143 993148 130152 246
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld137816866
Skyldig offentlige avgifter1376134225
Ordinært utbytte----−4 500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----−4 500
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 3667546771 094927
Sum kortsiktig gjeld5 5962 8852 6456 8397 278
Sum gjeld141 270142 722146 638154 969159 524
SUM EGENKAPITAL OG GJELD186 758193 017198 883204 232210 600
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Lier Bileiendom AS

Org nr 999 270 840

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo