Proff
Proff

Liftech AS

Org nr916 159 609
Telefon488 44 711
AdresseSpjotnesvegen 36, 4645 Nodeland

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---339339
Leder annen godtgjørelse---4-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7 1098 8578 8886 0337 446
Annen driftsinntekt36017466
Sum driftsinntekter7 1448 8578 9056 0797 452
Varekostnad2 6284 0234 6732 3063 613
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 9051 8271 7441 5181 583
Herav kun lønn1 8181 7431 6961 4021 307
Ordinære avskrivninger8190050
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 8551 5351 5021 2841 288
Driftsresultat7491 452986971919
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-1-11
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt10142242
Sum finansinntekter10162253
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad21030
Andre finanskostnader2325173510
Sum annen finanskostnad2325173510
Sum finanskostnader2426173811
Resultat før skatt7341 442991938911
Sum skatt162317218207200
Ordinært resultat5731 125773732710
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5731 125773732710
Ordinært utbytte0800000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0800000
Konsernbidrag0001 000-

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler5563667583
Sum anleggsmidler65120667583
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler958000
Sum varige driftsmidler958000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager4 3413 6203 5653 7902 906
Kundefordringer8331 1671 4921 4171 169
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8831 3011 6981 5701 226
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6266031 7721 1621 677
Sum Kasse/Bank/Post6266031 7721 1621 677
Sum omløpsmidler5 8505 5257 0356 5235 808
Sum eiendeler5 9155 6457 1016 5985 892
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital2 7342 1621 8371 0641 332
Annen egenkapital2 7342 1621 8371 0641 332
Sum egenkapital2 7642 1921 8671 0941 362
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld001 2372 2572 679
Annen langsiktig gjeld001 2372 2572 679
Sum langsiktig gjeld001 2372 2572 679
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1621451 131749170
Skyldig offentlige avgifter245386336329242
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 5892 6092 3221 9711 192
Sum kortsiktig gjeld3 1503 4533 9983 2471 850
Sum gjeld3 1503 4535 2345 5044 529
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 9155 6457 1016 5985 892
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Liftech AS

Org nr 916 159 609

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo