Proff
Proff

Lillehammer Ventilasjon AS

Org nr958 077 289
AdresseLandbruksvegen 2, 2619 Lillehammer

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--841860757
Leder annen godtgjørelse--73103102

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter40 30127 93321 63235 80526 586
Annen driftsinntekt2659108880-
Sum driftsinntekter40 32727 99221 74036 68526 586
Varekostnad20 46514 0029 15318 61112 299
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader11 7599 8868 67111 47612 375
Herav kun lønn9 5158 1776 9308 75610 620
Ordinære avskrivninger398325269328354
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 2382 7752 5723 2962 878
Driftsresultat4 4661 0041 0742 974−1 319
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt267102
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt179615913
Sum finansinntekter1910286915
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad371915419
Andre finanskostnader10115
Sum annen finanskostnad1501128
Sum finanskostnader5219164237
Resultat før skatt4 4331 0871 0663 002−1 342
Sum skatt975220235657−318
Ordinært resultat3 4588668312 345−1 025
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 4588668312 345−1 025
Ordinært utbytte1 2003 3001 00000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 2003 3001 00000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler1 1511 1361 0171 1241 191
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler396285108132
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 0701 0749321 0161 059
Sum varige driftsmidler1 1081 1361 0171 1241 191
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer43----
Sum finansielle anleggsmidler430000
Sum varelager937483440492322
Kundefordringer6 2075 5943 0145 5534 026
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6 4336 7013 6307 1004 733
Sum investeringer335349284284238
Kasse/Bank/Post4 8241 4705 2682 5941 420
Sum Kasse/Bank/Post4 8241 4705 2682 5941 420
Sum omløpsmidler12 5299 0039 62210 4696 714
Sum eiendeler13 68010 13910 63911 5947 904
Aksje/Selskapskapital152152152152152
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital152152152152152
Sum opptjent egenkapital4 4062 1484 5824 7512 406
Annen egenkapital4 4062 1484 5824 7512 406
Sum egenkapital4 5582 3004 7344 9032 558
Sum avsetninger til forpliktelser511168469528254
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner513378142231-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 024546611759254
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 8172 4451 3612 5191 382
Skyldig offentlige avgifter2 1791 3501 4661 6511 752
Ordinært utbytte1 2003 3001 00000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 2003 3001 00000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 2702 9772 1721 3791 887
Sum kortsiktig gjeld8 0977 2945 2945 9315 092
Sum gjeld9 1227 8395 9056 6905 346
SUM EGENKAPITAL OG GJELD13 68010 13910 63911 5947 904
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Lillehammer Ventilasjon AS

Org nr 958 077 289

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo