Proff
Proff

Lonevåg Prosjektutvikling AS

Org nr922 548 773
AdresseSolbjørgsdalen 84, 5282 Lonevåg

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

10.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter----
Annen driftsinntekt----
Sum driftsinntekter----
Varekostnad----
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader0000
Herav kun lønn----
Ordinære avskrivninger----
Nedskrivning----
Andre driftskostnader11897
Driftsresultat−11−8−9−7
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt-000
Sum finansinntekter-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad----
Andre finanskostnader----
Sum annen finanskostnad0000
Sum finanskostnader0000
Resultat før skatt−11−8−9−7
Sum skatt0000
Ordinært resultat−11−8−9−7
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat−11−8−9−7
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler0000
Sum anleggsmidler0000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----
Sum varige driftsmidler----
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler0000
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler0000
Sum varelager----
Kundefordringer0000
Konsernfordringer----
Sum fordringer999900
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post1731134143
Sum Kasse/Bank/Post1731134143
Sum omløpsmidler115130134143
Sum eiendeler115130134143
Aksje/Selskapskapital150150150150
Annen innskutt egenkapital----
Sum innskutt egenkapital150150150150
Sum opptjent egenkapital−35−24−16−7
Annen egenkapital−35−24−16−7
Sum egenkapital115126134143
Sum avsetninger til forpliktelser0000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld0000
Annen langsiktig gjeld0000
Sum langsiktig gjeld0000
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld-4--
Skyldig offentlige avgifter----
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld----
Sum kortsiktig gjeld0400
Sum gjeld0400
SUM EGENKAPITAL OG GJELD115130134143
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Lonevåg Prosjektutvikling AS

Org nr 922 548 773

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo