Proff
Proff

LST REVISJON AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr921 087 101
AdresseKolbotnv. 7, 1410 Kolbotn

Vi er for tiden 11 ansatte og holder til i sentrumsbygget på Kolbotn.
I tillegg til ordinære revisjonstjenester har vi lang og solid erfaring innen skatterådgivning, bedriftsrådgivning, bedriftsverdsettelser og generasjonsskifte.
Vår filosofi er å anvende vår kunnskap og erfaring på en kvalitetsmessig og effektiv måte overfor våre kunder.
Vårt firmas størrelse sikrer et meget nært samarbeid mellom ansvarlige revisorer og medarbeidere. Vi søker å utfylle hverandre slik at tilgjengelighet, individuell service og oppfølging er optimal.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

17.06.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--979923403
Leder annen godtgjørelse--5143-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter17 98715 26014 91614 76513 592
Annen driftsinntekt---0182
Sum driftsinntekter17 98715 26014 91614 76513 774
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader11 42810 3829 6339 58110 540
Herav kun lønn9 3398 6888 1218 0419 353
Ordinære avskrivninger100082
Nedskrivning0000-
Andre driftskostnader2 1571 9471 8801 6952 239
Driftsresultat4 4012 9303 4043 489913
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt911522
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00---
Sum finansinntekter921522
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--412
Andre finanskostnader1--00
Sum annen finanskostnad1--00
Sum finanskostnader1-412
Resultat før skatt4 4082 9323 4143 490913
Sum skatt970645750771212
Ordinært resultat3 4382 2872 6652 719701
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 4382 2872 6652 719701
Ordinært utbytte3 4502 2002 500--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 4502 2002 500--
Konsernbidrag---2 000-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler102719180
Sum anleggsmidler272820191
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler171111
Sum varige driftsmidler171111
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer2 8622 3032 4041 8111 857
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 0682 5952 6621 9842 003
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 5685 1725 0175 0594 219
Sum Kasse/Bank/Post5 5685 1725 0175 0594 219
Sum omløpsmidler8 6357 7677 6807 0436 223
Sum eiendeler8 6627 7957 6997 0616 224
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital645656569405−380
Annen egenkapital645656569405-
Sum egenkapital675686599435−350
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld1 0511 1511 1511 4513 951
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 0511 1511 1511 4513 951
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld70147293362
Skyldig offentlige avgifter1 2011 0971 1329881 109
Ordinært utbytte3 4502 2002 500--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 4502 2002 500--
Kortsiktig konserngjeld0002 000-
Annen kortsiktig gjeld1 2631 8601 5351 4321 240
Sum kortsiktig gjeld6 9365 9585 9495 1762 623
Sum gjeld7 9887 1097 1006 6276 574
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 6627 7957 6997 0616 224
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7001027

Autorisasjoner


Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Ta kontakt for mer informasjon!

Mer info fra Forvalt

LST REVISJON AS

Org nr 921 087 101

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo