Proff
Proff

Maanesten AS

Org nr920 920 551
Telefon401 04 339
AdressePrinsens gate 22, 0157 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

13.03.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

29.06.2019

LEDERLØNN

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn0--00
Leder annen godtgjørelse0----

RESULTATREGNSKAP

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter107 966109 75856 06315 1147 939
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter107 966109 75856 06315 1147 939
Varekostnad38 80235 71715 9145 2772 562
Beholdningsendringer-8---
Lønnskostnader18 59813 4247 3432 3051 289
Herav kun lønn15 91111 4986 3671 9861 100
Ordinære avskrivninger3 0332 4872 106139182
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader46 24856 2189 6225 2773 154
Driftsresultat1 2851 90321 0772 116751
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10210
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4671 887807035
Sum finansinntekter7451 887810235
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad7394146150
Andre finanskostnader514815426978114
Sum annen finanskostnad514815426978114
Sum finanskostnader5228544671 024264
Resultat før skatt1 5092 93621 4191 094523
Sum skatt4826664 72881184
Ordinært resultat1 0272 27016 6911 013339
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 0272 27016 6911 013339
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler4842841972228
Sum anleggsmidler6 7776 7797 6055 014611
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6 2656 4767 4074 991583
Sum varige driftsmidler6 2656 4767 4074 991583
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-8---
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer2818---
Sum finansielle anleggsmidler2818000
Sum varelager24 09228 33319 6713 1891 921
Kundefordringer4 2234 0062 361726869
Konsernfordringer18 74819 669222 954
Sum fordringer23 52524 0737 0781 0093 868
Sum investeringer-0000
Kasse/Bank/Post4 00212 6289 2815 8733 327
Sum Kasse/Bank/Post4 00212 6289 2815 8733 327
Sum omløpsmidler51 61965 03436 03010 0719 117
Sum eiendeler58 39671 81243 63515 0859 728
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-0000
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital21 34020 31318 0431 352339
Annen egenkapital21 34020 31318 0431 352339
Sum egenkapital21 37020 34318 0731 382369
Sum avsetninger til forpliktelser-0000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---0895
Langsiktig konserngjeld--530587520
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld005305871 415
Gjeld til kredittinstitusjoner---5673 742
Leverandørgjeld1 3391 942848732100
Skyldig offentlige avgifter3 9125 0625 7141 13721
Kortsiktig konserngjeld27 887-12 2398 9453 698
Annen kortsiktig gjeld3 20643 6981 0581 466171
Sum kortsiktig gjeld37 02651 46925 03113 1167 945
Sum gjeld37 02651 46925 56213 7039 359
SUM EGENKAPITAL OG GJELD58 39671 81243 63515 0859 728
Garantistillelser5 889----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Maanesten AS

Org nr 920 920 551

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo