Proff
Proff

Malling & Co Technology AS

Org nr924 830 999
AdresseDronning Mauds gate 15, 0250 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

14.02.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn--531
Leder annen godtgjørelse--31

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt3 3031 747728
Sum driftsinntekter3 3031 747728
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader2 0061 299647
Herav kun lønn1 6071 075531
Ordinære avskrivninger565-
Nedskrivning00-
Andre driftskostnader633376200
Driftsresultat60967−120
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt1321
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter1321
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader---
Resultat før skatt62269−119
Sum skatt14115−26
Ordinært resultat48154−93
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat48154−93
Ordinært utbytte250--
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte250--
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler01126
Sum anleggsmidler10617326
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler106162-
Sum varige driftsmidler106162-
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler000
Sum varelager---
Kundefordringer884461
Konsernfordringer486158188
Sum fordringer1 083406271
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post910403646
Sum Kasse/Bank/Post910403646
Sum omløpsmidler1 992809917
Sum eiendeler2 099982943
Aksje/Selskapskapital500500500
Annen innskutt egenkapital---
Sum innskutt egenkapital750750750
Sum opptjent egenkapital192−39−93
Annen egenkapital192--
Sum egenkapital942711657
Sum avsetninger til forpliktelser500
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld000
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld500
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld262023
Skyldig offentlige avgifter1438584
Ordinært utbytte250--
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte250--
Kortsiktig konserngjeld15713122
Annen kortsiktig gjeld45215357
Sum kortsiktig gjeld1 151271286
Sum gjeld1 157271286
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 099982943
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Malling & Co Technology AS

Org nr 924 830 999

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo