Proff
Proff

Marius Bolig AS

Org nr930 219 584
AdresseAnders Tvereggens veg 4, 7037 Trondheim

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-12
Startdato

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2022

LEDERLØNN

2022-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter-
Annen driftsinntekt-
Sum driftsinntekter-
Varekostnad-
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader0
Herav kun lønn0
Ordinære avskrivninger-
Nedskrivning-
Andre driftskostnader9
Driftsresultat−9
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt-
Sum finansinntekter0
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad-
Andre finanskostnader-
Sum annen finanskostnad-
Sum finanskostnader8
Resultat før skatt−18
Sum skatt−6
Ordinært resultat−12
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat−12
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler6
Sum anleggsmidler6
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-
Maskiner/anlegg/biler-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-
Sum varige driftsmidler-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum varelager7 211
Kundefordringer-
Konsernfordringer-
Sum fordringer17
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post21
Sum Kasse/Bank/Post21
Sum omløpsmidler7 249
Sum eiendeler7 255
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital−11
Sum innskutt egenkapital19
Sum opptjent egenkapital−12
Annen egenkapital0
Sum egenkapital8
Sum avsetninger til forpliktelser0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 200
Langsiktig konserngjeld2 008
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld7 208
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld37
Skyldig offentlige avgifter-
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld2
Sum kortsiktig gjeld39
Sum gjeld7 247
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 255
Garantistillelser0
Pantstillelser0
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Marius Bolig AS

Org nr 930 219 584

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo