Proff
Proff

Marius Eiendom Nye AS

Org nr919 662 433
AdresseAnders Tvereggens veg 4, 7037 Trondheim

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-006780
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4 2016 11027 370--
Annen driftsinntekt1 8391 3741 6131 542-
Sum driftsinntekter6 0397 48428 9831 542-
Varekostnad1185 54122 28313-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader25600−28-
Herav kun lønn224----
Ordinære avskrivninger631707777822-
Nedskrivning0000-
Andre driftskostnader2 0161 7962 01494420
Driftsresultat3 019−5593 910−208−20
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt02636-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1---0
Sum finansinntekter126360
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 1001 2711 3001 111-
Andre finanskostnader-00-0
Sum annen finanskostnad-00-0
Sum finanskostnader1 1001 2711 3001 1110
Resultat før skatt1 920−1 8292 615−1 283−20
Sum skatt439−402575563−4
Ordinært resultat1 481−1 4262 040−1 846−16
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 481−1 4262 040−1 846−16
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag--3 2881 505-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 2191 6701 3049526
Sum anleggsmidler23 52326 13928 64027 8156
Tomter, bygninger og annen fast eiendom22 30424 47024 46621 757-
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler22 30424 47024 46621 757-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer005735 106-
Sum finansielle anleggsmidler002 8705 106-
Sum varelager005 02624 273-
Kundefordringer121076266-
Konsernfordringer541651 0003 028-
Sum fordringer2261981 0973 328-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post267625173529
Sum Kasse/Bank/Post267625173529
Sum omløpsmidler4938236 14127 63729
Sum eiendeler24 01626 96234 78055 45136
Aksje/Selskapskapital6060606030
Annen innskutt egenkapital641598469469−7
Sum innskutt egenkapital81477164364323
Sum opptjent egenkapital−193−1 675−2480−16
Annen egenkapital0000−16
Sum egenkapital620−9033946437
Sum avsetninger til forpliktelser0000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner13 16417 04820 96239 381-
Langsiktig konserngjeld8 7976 2125 6935 819-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2662 4072 3142 225-
Annen langsiktig gjeld2662 4072 3142 225-
Sum langsiktig gjeld22 22725 66628 96947 4250
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld191817564 69910
Skyldig offentlige avgifter3700--
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld01 2154 2161 930-
Annen kortsiktig gjeld1 11380344675519
Sum kortsiktig gjeld1 1692 1995 4177 38429
Sum gjeld23 39527 86534 38654 80929
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 01626 96234 78055 45136
Garantistillelser0000-
Pantstillelser0000-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Marius Eiendom Nye AS

Org nr 919 662 433

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo