Proff
Proff

Marius-Holding AS

Org nr918 301 968
AdresseEstenstadvegen 110, 7049 Trondheim

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn0-000
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader656144389
Driftsresultat−65−61−44−38−9
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt39266100-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 85303 907-0
Sum finansinntekter3 9492663 91700
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad854047--
Andre finanskostnader----0
Sum annen finanskostnad----0
Sum finanskostnader854047-0
Resultat før skatt3 7981653 825−38−9
Sum skatt036842−1 260−2
Ordinært resultat3 7981292 9841 222−7
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 7981292 9841 222−7
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0008426
Sum anleggsmidler11 83314 14214 63510 367216
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap10 55010 52010 3759 37560
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler11 83314 14214 6359 525210
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer4 4311 2153 9071 930-
Sum fordringer4 4311 2153 9071 930-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 80620715967
Sum Kasse/Bank/Post2 80620715967
Sum omløpsmidler7 2371 4224 0661 9367
Sum eiendeler19 07015 56418 70112 303224
Aksje/Selskapskapital21021021021070
Annen innskutt egenkapital−8−8−8−8−8
Sum innskutt egenkapital20220220220262
Sum opptjent egenkapital15 79912 00111 8728 888−14
Annen egenkapital15 79912 00111 8728 888−14
Sum egenkapital16 00112 20312 0749 09148
Sum avsetninger til forpliktelser0000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld87130-
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld1 0151 3444 6153 022-
Annen kortsiktig gjeld2 0452 0102 010160176
Sum kortsiktig gjeld3 0693 3606 6273 212176
Sum gjeld3 0693 3606 6273 212176
SUM EGENKAPITAL OG GJELD19 07015 56418 70112 303224
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Marius-Holding AS

Org nr 918 301 968

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo