Proff
Proff
Profile-7051506
Profile-7051507

Masterklinikken Norge AS

A++
Proff Premium rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr914 217 229
Telefon400 76 700
AdresseSørkedalsveien 10C, 0369

Masterklinikken har utvidet med klinikker i STOCKHOLM og ATHEN, se bilde over. Klinikken har opparbeidet en markedslederposisjon innen hårtransplantasjon i Norge. Velg FORNØYDE KUNDER til høyre og les om våre kunders erfaring.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 5201 4561 217
Leder annen godtgjørelse--12344

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter22 36324 63724 98522 80719 664
Annen driftsinntekt468378842858793
Sum driftsinntekter22 83125 01525 82823 66520 456
Varekostnad7 0317 1286 6436 4325 616
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6 9427 3905 8175 6364 499
Herav kun lønn5 8375 1104 9604 7323 741
Ordinære avskrivninger6025081 354534478
Nedskrivning-04 391--
Andre driftskostnader6 9185 8616 8366 0584 773
Driftsresultat1 3384 1277855 0055 090
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt001220
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt11122284
Sum finansinntekter1112231125
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad349346384247195
Andre finanskostnader282434189
Sum annen finanskostnad282434189
Sum finanskostnader377370418265204
Resultat før skatt9723 7703904 7514 911
Sum skatt2448503461 0871 157
Ordinært resultat7272 920453 6643 754
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat7272 920453 6643 754
Ordinært utbytte5002 2222 0002 2221 111
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5002 2222 0002 2221 111
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler346----
Sum anleggsmidler1 0801 5394 5659 5235 135
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3319528415 6921 363
Maskiner/anlegg/biler148123---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler245440550718695
Sum varige driftsmidler7241 5151 3906 4102 059
Aksjer/Investeringer i datterselskap--202020
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1010101010
Andre fordringer0141414667
Sum finansielle anleggsmidler10233 1743 1143 077
Sum varelager-----
Kundefordringer500676707412391
Konsernfordringer55733817253-
Sum fordringer1 2994 5411 0321 092737
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 8304 4625 7665 8983 950
Sum Kasse/Bank/Post5 8304 4625 7665 8983 950
Sum omløpsmidler7 1299 0036 7986 9904 687
Sum eiendeler8 20910 54211 36316 5139 823
Aksje/Selskapskapital102111111111111
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital9919911 0001 0001 000
Sum opptjent egenkapital8486212 0645 6864 244
Annen egenkapital8486212 0645 6864 244
Sum egenkapital1 8391 6123 0646 6865 244
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2 8253 3664 0164 5771 388
Annen langsiktig gjeld2 8253 3664 0164 5771 388
Sum langsiktig gjeld2 8253 3664 0164 5771 388
Gjeld til kredittinstitusjoner6346461410
Leverandørgjeld765416682789194
Skyldig offentlige avgifter1 1081 077375709338
Kortsiktig konserngjeld--208--
Annen kortsiktig gjeld865953625429381
Sum kortsiktig gjeld3 5455 5644 2825 2503 190
Sum gjeld6 3698 9308 2999 8274 578
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 20910 54211 36316 5139 823
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:30
Tirsdag
8:00 - 16:30
Onsdag
8:00 - 16:30
Torsdag
8:00 - 16:30
Fredag
8:00 - 16:30

Send e-post til post@masterklinikken.no for timebestilling

Mer info fra Forvalt

Masterklinikken Norge AS

Org nr 914 217 229

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo