Proff
Proff

Mastermind Holding AS

Org nr918 844 341
AdresseSørkedalsveien 10 C, 0369 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0000
Leder annen godtgjørelse-0000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter00000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn--000
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1515151311
Driftsresultat−15−15−15−13−11
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-388
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3531 5342 3681 4111 411
Sum finansinntekter3531 5342 3711 4191 419
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----0
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader----0
Resultat før skatt3381 5192 3561 4061 407
Sum skatt−171389
Ordinært resultat3391 5122 3431 3971 399
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3391 5122 3431 3971 399
Ordinært utbytte3401 4821 3601 661705
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3401 4821 3601 661705
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler0000528
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap00000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer----528
Sum finansielle anleggsmidler0000528
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer3531 5341 3091 411705
Sum fordringer5181 6991 5691 917705
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5928132310
Sum Kasse/Bank/Post5928132310
Sum omløpsmidler5771 7271 5821 940715
Sum eiendeler5771 7271 5821 9401 244
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital198199169236500
Annen egenkapital198199169236500
Sum egenkapital228229199266530
Sum avsetninger til forpliktelser210995
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld210995
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte3401 4821 3601 661705
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3401 4821 3601 661705
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-----
Sum kortsiktig gjeld3471 4871 3741 664709
Sum gjeld3491 4981 3821 674714
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5771 7271 5821 9401 244
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Mastermind Holding AS

Org nr 918 844 341

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo