Proff
Proff

Mavi Xv AS

Org nr890 899 552
AdresseSøndre gate 4, 7011 Trondheim

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0000
Leder annen godtgjørelse--000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt--07-
Sum driftsinntekter00070
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn0----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1397092315921 388
Driftsresultat−139−709−231−586−1 388
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt33028835911989
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt---06 321
Sum finansinntekter3302883591296 418
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---00
Andre finanskostnader----0
Sum annen finanskostnad05 00008 2405 000
Sum finanskostnader05 00008 2405 000
Resultat før skatt191−5 422128−8 69730
Sum skatt42−9328−100−153
Ordinært resultat149−5 329100−8 596183
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat149−5 329100−8 596183
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2 9873 0292 9362 8153 168
Sum anleggsmidler31 06731 10920 98618 91535 091
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap25 03025 03015 00015 00030 823
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 9501 9501 950-0
Andre fordringer1 1001 1001 1001 1001 100
Sum finansielle anleggsmidler28 08028 08018 05016 10031 923
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer53 36420-0405
Sum fordringer53 36420-0405
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post23 19376 35091 82893 62481 443
Sum Kasse/Bank/Post23 19376 35091 82893 62481 443
Sum omløpsmidler76 55776 37091 82893 62481 848
Sum eiendeler107 624107 479112 815112 538116 939
Aksje/Selskapskapital6 0006 0006 0006 0006 000
Annen innskutt egenkapital83 10983 10983 10983 10978 908
Sum innskutt egenkapital89 34189 34189 34189 34185 140
Sum opptjent egenkapital18 28318 13423 46323 19631 773
Annen egenkapital18 28318 13423 46323 19631 773
Sum egenkapital107 624107 475112 804112 538116 913
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-411026
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld----0
Annen kortsiktig gjeld-----
Sum kortsiktig gjeld-411026
Sum gjeld0411026
SUM EGENKAPITAL OG GJELD107 624107 479112 815112 538116 939
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Mavi Xv AS

Org nr 890 899 552

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo