Proff
Proff

Mazars AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr979 605 994
AdresseFr. Nansens vei 19, 0369 Oslo

Mazars AS, en samarbeidspartner innen revisjon, bokføring, skatt og rådgivning i Norge. Hos oss får du en partner som gir deg service, er engasjert og tilgjengelig og leverer kvalitet. Dessuten får du en rådgiver som er personlig, kan lytte og som forstår dine spørsmål og utfordringer. Sammen med deg bygger vi en relasjon og kontinuitet som utvikler din virksomhet. Vi arbeider med et bredt spekter av kunder som gir oss kunnskap innen ulike bransjer. Blant våre kunder finnes både store og små virksomheter med lokal og internasjonal forankring. Mazars AS har 30 kompetente medarbeidere i Norge.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdato

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018

31.08.2017

Sluttdato

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

31.08.2019

30.08.2018

LEDERLØNN

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 6261 5091 4181 326
Leder annen godtgjørelse-14779

RESULTATREGNSKAP

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter58 64048 22644 18440 23338 058
Annen driftsinntekt164----
Sum driftsinntekter58 80448 22644 18440 23338 058
Varekostnad3 204----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader32 01131 76926 48924 84623 116
Herav kun lønn25 25925 53221 34719 89718 106
Ordinære avskrivninger691467383452438
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader10 7008 22110 4237 1638 005
Driftsresultat12 1987 7696 8897 7726 500
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt5438513223
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt237397--
Sum finansinntekter771121483223
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-3-01
Andre finanskostnader6925623214
Sum annen finanskostnad6925623214
Sum finanskostnader6928623215
Resultat før skatt12 2067 8526 9767 7726 507
Sum skatt2 6811 7161 5181 6961 434
Ordinært resultat9 5256 1365 4586 0765 073
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9 5256 1365 4586 0765 073
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill--000
Sum immaterielle midler23024937300
Sum anleggsmidler1 9961 5621 3801 0291 295
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 6491 2408428761 141
Sum varige driftsmidler1 6491 2408428761 141
Aksjer/Investeringer i datterselskap0----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler11743135124124
Andre fordringer030303030
Sum finansielle anleggsmidler11773165154154
Sum varelager-----
Kundefordringer9 3636 8995 4365 0254 892
Konsernfordringer-----
Sum fordringer15 08012 78412 1969 4748 726
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 9145 0316 6918 1394 147
Sum Kasse/Bank/Post7 9145 0316 6918 1394 147
Sum omløpsmidler22 99517 81418 88617 61312 873
Sum eiendeler24 99119 37620 26718 64214 168
Aksje/Selskapskapital200200160160200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital390390160160200
Sum opptjent egenkapital10 2856 8966 1736 9306 045
Annen egenkapital10 2856 8966 1736 9306 045
Sum egenkapital10 6757 2866 3337 0906 245
Sum avsetninger til forpliktelser07221 4241655
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld07221 4241655
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6178791 820440726
Skyldig offentlige avgifter4 8144 0713 7535 3302 595
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6 2244 8264 7654 0313 177
Sum kortsiktig gjeld14 31611 36812 50911 5367 867
Sum gjeld14 31612 09013 93311 5527 922
SUM EGENKAPITAL OG GJELD24 99119 37620 26718 64214 168
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7017466

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Sommertid (01.06-31.08) 08.00-15.00Mandag-Fredag

Mer info fra Forvalt

Mazars AS

Org nr 979 605 994

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo