Proff
Proff

Møller Bil Stavanger

Org nr933 625 583
AdresseVassbotnen 17, 4033 Stavanger

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn4 2814 1052 6972 7582 823
Leder annen godtgjørelse814120111144131

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 934 2361 868 0381 670 8011 501 6671 376 527
Annen driftsinntekt48 08147 20044 62942 76945 691
Sum driftsinntekter1 982 3171 915 2371 715 4301 544 4361 422 218
Varekostnad1 518 1831 453 5801 321 1391 198 3631 086 684
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader212 270200 662219 582186 955186 697
Herav kun lønn169 297164 226163 309150 056154 353
Ordinære avskrivninger20 76717 70616 45115 74915 337
Nedskrivning00---
Andre driftskostnader117 14997 55678 698127 76994 216
Driftsresultat113 948145 73379 56015 60039 285
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt64178591920
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4391294 877769617
Sum finansinntekter8213985 1191 189841
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad117165---
Andre finanskostnader324556238
Sum annen finanskostnad324556238
Sum finanskostnader7101961 1411 8681 226
Resultat før skatt114 058145 93483 53814 92038 899
Sum skatt25 11132 15317 3753 2099 103
Ordinært resultat88 947113 78266 16311 71129 796
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat88 947113 78266 16311 71129 796
Ordinært utbytte6 00061 000--12 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte----8 000
Sum utbytte6 00061 000--20 000
Konsernbidrag-101 712---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler6 5608 04011 49812 7033 665
Sum anleggsmidler88 69670 50462 23463 79150 366
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler18 4506 305-50 794-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler63 40455 87850 454-46 532
Sum varige driftsmidler81 85562 18350 45450 79446 532
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler281281281294169
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler281281281294169
Sum varelager230 001148 993155 773244 157218 645
Kundefordringer42 45739 07348 50036 65453 225
Konsernfordringer44 61416 94311 30811 9807 166
Sum fordringer102 74277 21176 75662 25668 839
Sum investeringer00---
Kasse/Bank/Post5 898137 061135 4762 090284
Sum Kasse/Bank/Post5 898137 061135 4762 090284
Sum omløpsmidler338 641363 265368 005308 503287 768
Sum eiendeler427 337433 770430 238372 294338 134
Aksje/Selskapskapital7437431 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital0014 50514 50514 505
Sum innskutt egenkapital1 1931 19315 95515 95515 955
Sum opptjent egenkapital63 45764 282190 182124 019112 308
Annen egenkapital63 45764 282190 182124 019112 308
Sum egenkapital64 65065 475206 137139 974128 263
Sum avsetninger til forpliktelser1 1571 140---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld350045 00020 000
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 292----
Annen langsiktig gjeld1 292----
Sum langsiktig gjeld2 4831 140045 00020 000
Gjeld til kredittinstitusjoner---08 873
Leverandørgjeld18 77520 02412 7697 9469 068
Skyldig offentlige avgifter44 98939 60022 85524 35630 937
Kortsiktig konserngjeld223 265165 24164 72652 92065 672
Annen kortsiktig gjeld67 17181 283107 58189 85153 545
Sum kortsiktig gjeld360 204367 155224 101187 320189 870
Sum gjeld362 687368 294224 101232 320209 870
SUM EGENKAPITAL OG GJELD427 337433 770430 238372 294338 134
Garantistillelser---2 748-
Pantstillelser---024 000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Møller Bil Stavanger

Org nr 933 625 583

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo