Proff
Proff

MEDCO DINHMS AS

Org nr957 423 426
Telefon02022
AdresseRisavika Havnering 14, 4056 Tananger

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 412749449271
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter37 75752 14537 27728 68724 873
Annen driftsinntekt51 092---
Sum driftsinntekter37 76253 23737 27728 68724 873
Varekostnad8 1696 0096 8706 7723 547
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader22 16418 27213 90415 92414 088
Herav kun lønn18 15415 20711 71313 37612 020
Ordinære avskrivninger300232211197189
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8 95814 7176 3544 4067 475
Driftsresultat−1 83014 0079 9381 388−425
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt12036103
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 770876505375
Sum finansinntekter2 8909012515378
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad762248353365295
Andre finanskostnader318---0
Sum annen finanskostnad318---0
Sum finanskostnader1 080248353365295
Resultat før skatt−1913 8499 5971 538−343
Sum skatt−6103 0791 93058−357
Ordinært resultat59110 7707 6671 48014
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat59110 7707 6671 48014
Ordinært utbytte4 800----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 800----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill1 0351 2071 2421 4011 443
Sum immaterielle midler4 4651 2071 2421 7941 894
Sum anleggsmidler39 01119 48311 4619 0048 466
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 302486159149163
Sum varige driftsmidler2 302486159149163
Aksjer/Investeringer i datterselskap31 22712 2604 3104 3103 534
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler17----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler32 24417 79010 0607 0606 409
Sum varelager-----
Kundefordringer5 2497 5769 5335 0104 797
Konsernfordringer4 046325566602235
Sum fordringer11 4889 63011 9507 4526 800
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1632 998806735680
Sum Kasse/Bank/Post1632 998806735680
Sum omløpsmidler11 65212 62912 7568 1877 481
Sum eiendeler50 66332 11124 21717 19015 947
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital203203203203203
Sum innskutt egenkapital397393403403403
Sum opptjent egenkapital11 43315 64212 1624 7053 325
Annen egenkapital11 43315 64212 1624 7053 325
Sum egenkapital11 83016 03512 5655 1073 727
Sum avsetninger til forpliktelser-019--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner17 4395 0462 6331 8902 239
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld4 27400976970
Annen langsiktig gjeld4 27400976970
Sum langsiktig gjeld21 7145 0462 6522 8663 209
Gjeld til kredittinstitusjoner4 47302 2542 9452 494
Leverandørgjeld8 3391 2601 8422 6002 744
Skyldig offentlige avgifter1 7511 2571 0651 1211 012
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 5572 6162 3212 5502 760
Sum kortsiktig gjeld17 11911 0319 0019 2169 011
Sum gjeld38 83316 07711 65312 08312 219
SUM EGENKAPITAL OG GJELD50 66332 11124 21717 19015 947
Garantistillelser-----
Pantstillelser21 9135 0464 8884 8354 733
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

MEDCO DINHMS AS

Org nr 957 423 426

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo