Proff
Proff

Medco dinHMS Bergen AS

Org nr980 880 796
Telefon02022
AdresseStrandgaten 14, 5013 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--964948941
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter19 99019 76618 28322 54321 323
Annen driftsinntekt0379490562255
Sum driftsinntekter19 99020 14418 77323 10521 578
Varekostnad3 9575175512 4182 708
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader12 44612 19711 46412 98613 349
Herav kun lønn10 1759 8989 20310 50510 582
Ordinære avskrivninger47241842126
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 4316 4475 8757 0055 788
Driftsresultat−890959866654−393
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-51779-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt012509503
Sum finansinntekter0619587503
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad15847369-
Andre finanskostnader3500079
Sum annen finanskostnad3500079
Sum finanskostnader5084746979
Resultat før skatt−9408818111 17231
Sum skatt−200196179149−60
Ordinært resultat−7406866321 02391
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært----0
Årsresultat−7406866321 02391
Ordinært utbytte--2 500-0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--2 500-0
Konsernbidrag----0

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler23911053124287
Sum anleggsmidler4155 1054 7483 5033 819
Tomter, bygninger og annen fast eiendom87----
Maskiner/anlegg/biler-0000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8900431
Sum varige driftsmidler17600431
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler---3 3753 500
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-4 9954 6953 3753 500
Sum varelager248136127293315
Kundefordringer3 0321 2691 1091 7481 487
Konsernfordringer2 274----
Sum fordringer5 4711 4131 3652 0323 756
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1791 5143 9842 7362 659
Sum Kasse/Bank/Post1791 5143 9842 7362 659
Sum omløpsmidler5 8993 0645 4755 0616 730
Sum eiendeler6 3148 16910 2238 56410 549
Aksje/Selskapskapital166166166166166
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital788788788788788
Sum opptjent egenkapital1 7962 5361 8503 7194 796
Annen egenkapital1 7962 5361 8503 7194 796
Sum egenkapital2 5843 3242 6394 5075 584
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-2 0112 5331 1331 533
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---0625
Annen langsiktig gjeld---0625
Sum langsiktig gjeld02 0112 5331 1332 158
Gjeld til kredittinstitusjoner607----
Leverandørgjeld1 050588440674484
Skyldig offentlige avgifter916853843971944
Ordinært utbytte--2 500-0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--2 500-0
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 1581 2011 1461 2791 379
Sum kortsiktig gjeld3 7302 8345 0512 9232 807
Sum gjeld3 7304 8457 5844 0574 965
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 3148 16910 2238 56410 549
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Medco dinHMS Bergen AS

Org nr 980 880 796

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo