Proff
Proff

Mega Eiendom AS

Org nr911 583 496
AdresseTullins gate 2, 0166 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn233225100100100
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 4892 8082 3372 496-
Annen driftsinntekt2714 0242 0144072 748
Sum driftsinntekter3 7606 8334 3522 9032 748
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger875742418530428
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 684718254403725
Driftsresultat1 2015 3723 6801 9701 595
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 1994 501-0625
Sum finansinntekter1 2014 50100625
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3 7832 0471 0861 7681 630
Andre finanskostnader257072
Sum annen finanskostnad257072
Sum finanskostnader3 7852 1041 0861 7741 632
Resultat før skatt−1 3837 7692 594196588
Sum skatt−44471957143132
Ordinært resultat−9407 0502 023153456
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−9407 0502 023153456
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler82 97177 51532 74337 91542 712
Tomter, bygninger og annen fast eiendom32 70033 44416 48821 37025 262
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5280000
Sum varige driftsmidler33 22833 44416 48821 37025 262
Aksjer/Investeringer i datterselskap37 21532 79016 25616 25616 256
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer1 267795---
Sum finansielle anleggsmidler49 74344 07116 25616 54517 450
Sum varelager-----
Kundefordringer166016359
Konsernfordringer-----
Sum fordringer19 8655016359
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post1 4094 7264 3167281
Sum Kasse/Bank/Post1 4094 7264 3167281
Sum omløpsmidler21 2744 7764 33276310
Sum eiendeler104 24582 29137 07638 67842 722
Aksje/Selskapskapital626626626626626
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3 3543 3543 3543 3543 354
Sum opptjent egenkapital8 7109 6502 600577361
Annen egenkapital8 7109 6502 600577361
Sum egenkapital12 06513 0045 9543 9313 715
Sum avsetninger til forpliktelser5691 0213613367
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner83 50062 00024 41428 36732 157
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld5 6695 7795 5185 5285 764
Annen langsiktig gjeld5 6695 7795 5185 5285 764
Sum langsiktig gjeld89 73968 80030 29333 92837 988
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld33-5163
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 379427580740956
Sum kortsiktig gjeld2 4424868288191 019
Sum gjeld92 18169 28731 12134 74739 007
SUM EGENKAPITAL OG GJELD104 24582 29137 07638 67842 722
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Mega Eiendom AS

Org nr 911 583 496

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo