Proff
Proff

Mestergull Liv Lerdahl

Org nr947 452 606
AdresseRingvegen 4, 2050 Jessheim

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--582662642
Leder annen godtgjørelse--788

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter10 6289 7729 0788 7608 946
Annen driftsinntekt019237--
Sum driftsinntekter10 6289 9649 1158 7608 946
Varekostnad5 0344 2624 1754 3294 523
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 1402 3372 1872 6812 471
Herav kun lønn2 6491 9901 8642 2342 096
Ordinære avskrivninger017505033
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 7502 4312 3912 2742 329
Driftsresultat−297917313−575−411
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1029101010
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt910002
Sum finansinntekter10129101011
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2329572925
Andre finanskostnader00001
Sum annen finanskostnad00001
Sum finanskostnader2329573026
Resultat før skatt−219917265−595−425
Sum skatt-00292−84
Ordinært resultat−219917265−887−341
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−219917265−887−341
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-01767409
Sum anleggsmidler465465482532624
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1919191919
Sum varige driftsmidler1919191919
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler197197197197197
Andre fordringer250250250250-
Sum finansielle anleggsmidler447447447447197
Sum varelager3 9023 8373 4764 1244 073
Kundefordringer6758282930
Konsernfordringer-----
Sum fordringer134292248239241
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 2101 7711 4914551 309
Sum Kasse/Bank/Post1 2101 7711 4914551 309
Sum omløpsmidler5 2455 9005 2154 8195 623
Sum eiendeler5 7106 3665 6975 3516 247
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital500500500500500
Sum opptjent egenkapital3 6394 3313 4133 1484 035
Annen egenkapital3 6394 3313 4133 1484 035
Sum egenkapital4 1394 8313 9133 6484 535
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld481239462398551
Annen langsiktig gjeld481239462398551
Sum langsiktig gjeld481239462398551
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld176313411446371
Skyldig offentlige avgifter567566622586545
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld349417289272245
Sum kortsiktig gjeld1 0911 2961 3221 3051 161
Sum gjeld1 5711 5351 7841 7031 712
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 7106 3665 6975 3516 247
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Mestergull Liv Lerdahl

Org nr 947 452 606

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo