Proff
Proff

Metra Næringsmegling AS

Org nr986 357 467
AdresseHenrich Gerners gate 8, 1530 Moss
Del avIdeco AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn778544444470554
Leder annen godtgjørelse---00

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter27 46736 13526 08824 30122 530
Annen driftsinntekt5379558441434
Sum driftsinntekter27 47336 51426 64624 74222 964
Varekostnad1 5041 6481 9591 5861 439
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader17 91623 02715 20414 44913 135
Herav kun lønn-18 74612 27411 36710 466
Ordinære avskrivninger129935246398
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7 0606 1855 1825 2654 986
Driftsresultat8635 6444 2663 1973 007
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt---1014
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1002315137
Sum finansinntekter16123151251
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---3466
Andre finanskostnader12211600
Sum annen finanskostnad12211600
Sum finanskostnader1221163566
Resultat før skatt1 0125 6464 2653 1742 992
Sum skatt2741 255940751767
Ordinært resultat7384 3913 3242 4232 225
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat7384 3913 3242 4232 225
Ordinært utbytte04 0002 8001 9001 600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte04 0002 8001 9001 600
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill---0200
Sum immaterielle midler--01200
Sum anleggsmidler8087285389315
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---00
Maskiner/anlegg/biler---00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler808728286289
Sum varige driftsmidler808728286289
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-0262626
Sum finansielle anleggsmidler-0262626
Sum varelager-----
Kundefordringer11 41115 28212 0336 7369 829
Konsernfordringer-----
Sum fordringer16 11921 01212 6287 21910 344
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 2583 5912 5855 9141 550
Sum Kasse/Bank/Post1 2583 5912 5855 9141 550
Sum omløpsmidler17 37724 60315 21313 13311 895
Sum eiendeler18 18525 33115 26713 22212 209
Aksje/Selskapskapital167167167167167
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital167167167167167
Sum opptjent egenkapital4 4943 7563 3652 8402 318
Annen egenkapital4 4943 7563 3652 8402 318
Sum egenkapital4 6613 9233 5323 0082 485
Sum avsetninger til forpliktelser-07048
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner64193321450579
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld64193328450626
Gjeld til kredittinstitusjoner---00
Leverandørgjeld883617385643283
Skyldig offentlige avgifter3 8544 4672 6212 2072 916
Ordinært utbytte04 0002 8001 9001 600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte04 0002 8001 9001 600
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld8 44814 8697 4684 2163 554
Sum kortsiktig gjeld13 45921 21511 4069 7659 099
Sum gjeld13 52421 40811 73510 2159 725
SUM EGENKAPITAL OG GJELD18 18525 33115 26713 22212 209
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Metra Næringsmegling AS

Org nr 986 357 467

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo