Proff
Proff

&Mf Holding AS

Org nr925 391 093
AdresseSkogduevegen 66 B, 2032 Maura

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

13.07.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter000
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader---
Herav kun lønn---
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader13130
Driftsresultat−13−130
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter---
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad0--
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader0--
Resultat før skatt−13−130
Sum skatt0−388
Ordinært resultat−13−10−88
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−13−10−88
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler1 7831 78360
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 7831 78360
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler1 7831 78360
Sum varelager---
Kundefordringer---
Konsernfordringer1 5541 5543 276
Sum fordringer1 5541 5543 276
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post211931
Sum Kasse/Bank/Post211931
Sum omløpsmidler1 5751 5723 308
Sum eiendeler3 3583 3553 368
Aksje/Selskapskapital630630630
Annen innskutt egenkapital−9−9−9
Sum innskutt egenkapital3 3683 3683 368
Sum opptjent egenkapital−110−97−88
Annen egenkapital---
Sum egenkapital3 2583 2703 280
Sum avsetninger til forpliktelser--88
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld0088
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld---
Skyldig offentlige avgifter---
Kortsiktig konserngjeld100--
Annen kortsiktig gjeld---
Sum kortsiktig gjeld10085-
Sum gjeld1008588
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 3583 3553 368
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

&Mf Holding AS

Org nr 925 391 093

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo