Proff
Proff

Mika Eiendom AS

Org nr998 753 414
Telefon905 85 478
AdresseFlatøyveien 58, 8850 Herøy

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt390240240240270
Sum driftsinntekter390240240240270
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0----
Herav kun lønn--000
Ordinære avskrivninger118119119119119
Nedskrivning00---
Andre driftskostnader8054493836
Driftsresultat192677183114
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--000
Sum finansinntekter0-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader--003
Sum annen finanskostnad--003
Sum finanskostnader188181174167164
Resultat før skatt4−114−103−84−49
Sum skatt0000−11
Ordinært resultat4−114−103−83−38
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4−114−103−83−38
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00---
Sum immaterielle midler00---
Sum anleggsmidler3 7533 6483 7673 8874 006
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 7533 6483 7673 8874 006
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00---
Sum varige driftsmidler3 7533 6483 7673 8874 006
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer00---
Sum finansielle anleggsmidler00---
Sum varelager0----
Kundefordringer632525--
Konsernfordringer00---
Sum fordringer6337371212
Sum investeringer00---
Kasse/Bank/Post1 022952767598395
Sum Kasse/Bank/Post1 022952767598395
Sum omløpsmidler1 085989805610407
Sum eiendeler4 8374 6374 5724 4974 413
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−10−10−10−10−10
Sum innskutt egenkapital2020202020
Sum opptjent egenkapital−16−2095197281
Annen egenkapital0095197281
Sum egenkapital40115217301
Sum avsetninger til forpliktelser00-00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----0
Langsiktig konserngjeld00---
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--4 4454 2714 103
Annen langsiktig gjeld--4 4454 2714 103
Sum langsiktig gjeld004 4454 2714 104
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1044--
Skyldig offentlige avgifter228899
Kortsiktig konserngjeld00---
Annen kortsiktig gjeld4 8024 626-00
Sum kortsiktig gjeld4 8334 6371399
Sum gjeld4 8334 6374 4574 2804 112
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 8374 6374 5724 4974 413
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Mika Eiendom AS

Org nr 998 753 414

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo