Proff
Proff

Miljøfaglig Utredning AS

A++
Proff Premium rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr984 494 068
Telefon975 88 024
AdresseToppsundveien 1333, 9423 Grøtavær

Siden starten i 1989 har Miljøfaglig Utredning levert over 1800 fagrapporter innenfor ulike miljøtema til oppdragsgivere over hele landet. Det gjør oss til et av de mest erfarne rådgivningsfirmaene på våre fagområder.

Vi har hatt oppdrag i alle fylker og de fleste kommuner, og blant våre kunder finnes både private utbyggere og offentlige forvaltningsintitusjoner på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Vi er dessuten aktivt med i videreutvikling av analyse- og kartleggingsmetodikk. Ta kontakt om du trenger vår ekspertise!

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--848779939
Leder annen godtgjørelse--4310

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter20 68217 34316 91715 45712 207
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter20 68217 34316 91715 45712 207
Varekostnad2 5781 9001 7584 5861 764
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader13 86111 74811 6548 3637 976
Herav kun lønn--10 4537 3447 135
Ordinære avskrivninger5780849591
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 6882 4081 9431 4591 331
Driftsresultat1 4981 2081 4789541 045
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt54564
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter54564
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0-010
Andre finanskostnader--000
Sum annen finanskostnad--000
Sum finanskostnader0-010
Resultat før skatt1 5021 2111 4849591 049
Sum skatt332266326211242
Ordinært resultat1 1719451 157748807
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 1719451 157748807
Ordinært utbytte976839949640700
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte976839949640700
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2229171511
Sum anleggsmidler79142126137159
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--000
Maskiner/anlegg/biler--000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler56114109123149
Sum varige driftsmidler56114109123149
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer1 0782 1761 5755951 198
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 3092 4721 6196061 435
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post12 9219 4899 4397 7327 444
Sum Kasse/Bank/Post12 9219 4899 4397 7327 444
Sum omløpsmidler14 23011 96011 0588 3388 879
Sum eiendeler14 30912 10311 1838 4759 038
Aksje/Selskapskapital238200200200125
Annen innskutt egenkapital0000389
Sum innskutt egenkapital1 103724724724514
Sum opptjent egenkapital1 5711 3761 2701 062955
Annen egenkapital1 5711 3761 2701 062955
Sum egenkapital2 6742 1001 9941 7861 469
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld9926--−7
Skyldig offentlige avgifter2 3592 0131 9311 2791 491
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7 8766 8465 9814 5555 142
Sum kortsiktig gjeld11 63510 0039 1896 6897 570
Sum gjeld11 63510 0039 1896 6897 570
SUM EGENKAPITAL OG GJELD14 30912 10311 1838 4759 038
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7041379

Åpningstider

Vi svarer så raskt vi kan på henvendelser innenfor normal arbeidstid.

Mer info fra Forvalt

Miljøfaglig Utredning AS

Org nr 984 494 068

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo