Proff
Proff

Mm Invest AS

Org nr988 221 287
AdresseThorleif Haugs vei 12, 0791 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----266
Leder annen godtgjørelse4-4--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger561077
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader6551 4631 2011 2031 661
Driftsresultat−660−1 469−1 211−1 210−1 668
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4614955031 209539
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt26 73613 87710 7703 176−361
Sum finansinntekter27 19714 37211 2734 3844 744
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad386387296393411
Andre finanskostnader2161 7745 1885 6349 595
Sum annen finanskostnad20 756−11 060−4 5306 4249 798
Sum finanskostnader21 142−10 673−4 2356 81710 209
Resultat før skatt5 39523 57614 297−3 643−7 133
Sum skatt215752 087444−639
Ordinært resultat5 18023 50112 210−4 087−6 494
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 18023 50112 210−4 087−6 494
Ordinært utbytte4 0003 0006 0005 0005 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte04 0002 000--
Sum utbytte4 0007 0008 0005 0005 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-002 0202 464
Sum anleggsmidler8 0378 2928 54810 80411 514
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4953594552
Sum varige driftsmidler4953594552
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler989989989989-
Andre fordringer---09
Sum finansielle anleggsmidler7 9898 2398 4898 7398 997
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6 013335442122
Sum investeringer128 006136 203118 441108 108113 856
Kasse/Bank/Post1 4841 8636741 9611 500
Sum Kasse/Bank/Post1 4841 8636741 9611 500
Sum omløpsmidler135 504138 099119 170110 110115 479
Sum eiendeler143 541146 391127 718120 913126 993
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital127 399126 220109 718105 508114 595
Annen egenkapital127 399126 220109 718105 508114 595
Sum egenkapital127 599126 420109 918105 708114 795
Sum avsetninger til forpliktelser----0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner11 88311 90511 74210 0987 187
Leverandørgjeld272030107-
Skyldig offentlige avgifter-0008
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld315 0462803
Sum kortsiktig gjeld15 94219 97117 79915 20512 198
Sum gjeld15 94219 97117 79915 20512 198
SUM EGENKAPITAL OG GJELD143 541146 391127 718120 913126 993
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Mm Invest AS

Org nr 988 221 287

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo