Proff
Proff

Molde Invest AS

Org nr933 676 072
AdresseHansegardsvegen 1, 6887 Lærdal

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter513 6423 21011-
Annen driftsinntekt876696737687988
Sum driftsinntekter9274 3383 948698988
Varekostnad512 4751 811--
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger219103106102226
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader409356465420243
Driftsresultat2481 4031 566176519
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt50851436
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt800200200300200
Sum finansinntekter850208205314236
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad18041924951
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader18041924951
Resultat før skatt9191 5711 679442703
Sum skatt2630232531111
Ordinært resultat8931 2691 353410593
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat8931 2691 353410593
Ordinært utbytte600----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte2 500----
Sum utbytte3 100----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler394420489545576
Sum anleggsmidler9 5538 4487 1007 1757 696
Tomter, bygninger og annen fast eiendom5 4542 8231 4061 4251 915
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler5 4542 8231 4061 4251 915
Aksjer/Investeringer i datterselskap-3 8003 8003 8003 800
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler0----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler3 7055 2055 2055 2055 205
Sum varelager02 2984 6956 457-
Kundefordringer33149-031
Konsernfordringer-----
Sum fordringer36386337356664
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post926-0406397
Sum Kasse/Bank/Post926-0406397
Sum omløpsmidler1 2892 3855 0337 2191 061
Sum eiendeler10 84210 83312 13314 3948 757
Aksje/Selskapskapital5004 0004 0004 0004 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5004 0004 0004 0004 000
Sum opptjent egenkapital4 0746 2815 0123 6583 248
Annen egenkapital4 0746 2815 0123 6583 248
Sum egenkapital4 57410 2819 0127 6587 248
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 4362102 7396 4841 249
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital0----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld5 4362102 7396 4841 249
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1925881217129
Skyldig offentlige avgifter13616--
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3915163511
Sum kortsiktig gjeld832342382252260
Sum gjeld6 2695523 1216 7361 509
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 84210 83312 13314 3948 757
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Molde Invest AS

Org nr 933 676 072

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo