Proff
Proff

Moleda Holding AS

Org nr926 628 798
AdresseKirkerudveien 6, 3410 Sylling

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter--
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter--
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader00
Herav kun lønn00
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader4414
Driftsresultat−44−14
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt67
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter67
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad--
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader--
Resultat før skatt−38−7
Sum skatt−8−7
Ordinært resultat−300
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−300
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler157
Sum anleggsmidler7 54537
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap3030
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler7 53030
Sum varelager--
Kundefordringer-0
Konsernfordringer49557
Sum fordringer49557
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post2 84430
Sum Kasse/Bank/Post2 84430
Sum omløpsmidler2 893587
Sum eiendeler10 439624
Aksje/Selskapskapital870580
Annen innskutt egenkapital−25−25
Sum innskutt egenkapital10 555468
Sum opptjent egenkapital−1160
Annen egenkapital00
Sum egenkapital10 439468
Sum avsetninger til forpliktelser00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-0
Langsiktig konserngjeld-0
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld00
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld-31
Skyldig offentlige avgifter--
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld0125
Sum kortsiktig gjeld0156
Sum gjeld0156
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 439624
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Moleda Holding AS

Org nr 926 628 798

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo