Proff
Proff

Montana Maritime Holding AS

Org nr925 781 592
AdresseParkveien 57, 0256 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn--0
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter---
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader205171171
Herav kun lønn--171
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader297108-
Driftsresultat−503−279−171
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt0--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt23 87920 18016 517
Sum finansinntekter24 05820 18016 518
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad1--
Andre finanskostnader111-
Sum annen finanskostnad2 2271-
Sum finanskostnader2 2281-
Resultat før skatt21 32819 90016 346
Sum skatt3 5922 7672 352
Ordinært resultat17 73617 13313 995
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat17 73617 13313 995
Ordinært utbytte16 00010 00013 900
Ekstraordinært utbytte9 000--
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte25 00010 00013 900
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler7 5057 1525 747
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap3 3803 3803 380
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler4 1253 7722 367
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler7 5057 1525 747
Sum varelager---
Kundefordringer---
Konsernfordringer4 3954 84324 182
Sum fordringer26 81224 35524 344
Sum investeringer34 18416 980-
Kasse/Bank/Post2234 697-
Sum Kasse/Bank/Post2234 697-
Sum omløpsmidler61 21946 03124 344
Sum eiendeler68 72453 18430 091
Aksje/Selskapskapital100100100
Annen innskutt egenkapital--9 998
Sum innskutt egenkapital10010010 098
Sum opptjent egenkapital9 86717 132-
Annen egenkapital9 86717 132-
Sum egenkapital9 96717 23210 098
Sum avsetninger til forpliktelser---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld---
Skyldig offentlige avgifter---
Ordinært utbytte16 00010 00013 900
Ekstraordinært utbytte9 000--
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte25 00010 00013 900
Kortsiktig konserngjeld38 94423 0143 570
Annen kortsiktig gjeld220171171
Sum kortsiktig gjeld58 75635 95219 993
Sum gjeld58 75635 95219 993
SUM EGENKAPITAL OG GJELD68 72453 18430 091
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Montana Maritime Holding AS

Org nr 925 781 592

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo