Proff
Proff

Motorships AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr915 065 538
AdresseSvend Haugs gate 31, 3013 Drammen
Del avAuris AS

Spesialisert innenfor lossing av bilbåter!

Vi losser alle typer gods, og er spesialisert innenfor lossing av bilbåter. Årlig håndterer vi ca. 100 anløp med totalt 90.000 biler og maskiner, som vi sørger for å få trygt av skipet og over på vei og bane.

Motorships AS er en del av Auris AS.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 6661 597
Leder annen godtgjørelse---137175

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter33 70732 41526 30323 00224 131
Annen driftsinntekt300-0121-
Sum driftsinntekter34 00732 41526 30323 12424 131
Varekostnad7 8248 4346 7085 8905 683
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6 6376 2085 4745 2325 189
Herav kun lønn5 2895 1094 4934 3344 278
Ordinære avskrivninger501268152396435
Nedskrivning0002730
Andre driftskostnader7 7666 1016 1365 3296 046
Driftsresultat11 28011 4047 8336 0056 779
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1630002
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2432 1533882701
Sum finansinntekter4072 1533882703
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-0--0
Andre finanskostnader134612
Sum annen finanskostnad134612
Sum finanskostnader134612
Resultat før skatt11 68513 5548 2176 2696 770
Sum skatt2 5182 5091 7281 3261 489
Ordinært resultat9 16811 0456 4894 9435 280
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9 16811 0456 4894 9435 280
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag--5 8974 8825 457

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00000
Sum immaterielle midler12616112574
Sum anleggsmidler2 8821 4535 6855 052732
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 8701 3931 624927658
Sum varige driftsmidler2 8701 3931 624927658
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-04 0004 000-
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-04 0004 000-
Sum varelager-----
Kundefordringer3 0704 4241 6073 1332 479
Konsernfordringer-----
Sum fordringer10 17113 4621 7353 2637 495
Sum investeringer---0-
Kasse/Bank/Post5 8874 7554 6212 2772 637
Sum Kasse/Bank/Post5 8874 7554 6212 2772 637
Sum omløpsmidler16 05818 2176 3565 54110 132
Sum eiendeler18 94119 67112 04110 59210 864
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital500500500500500
Sum opptjent egenkapital3 4193 007857264203
Annen egenkapital3 4193 007857264203
Sum egenkapital3 9193 5071 357764703
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 4142 0321 2531 9301 079
Skyldig offentlige avgifter8791 149760449471
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld12 72912 9838 6717 4498 612
Sum kortsiktig gjeld15 02216 16410 6849 82810 162
Sum gjeld15 02216 16410 6849 82810 162
SUM EGENKAPITAL OG GJELD18 94119 67112 04110 59210 864
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7052014

Mer info fra Forvalt

Motorships AS

Org nr 915 065 538

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo