Proff
Proff

Moving Mamas AS

Org nr915 808 778
Telefon970 94 928
AdresseØvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn5684605180-
Leder annen godtgjørelse0--00

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 1395 0285 5695 3603 945
Annen driftsinntekt1 3842 8741 7672 0331 540
Sum driftsinntekter6 5237 9027 3367 3935 485
Varekostnad581607462468119
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 9845 6936 2376 9534 305
Herav kun lønn5 0294 7975 2695 6973 456
Ordinære avskrivninger13108--
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader804784512927954
Driftsresultat−858808117−956107
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0000-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0000-
Sum finansinntekter0000-
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad30201
Andre finanskostnader00000
Sum annen finanskostnad00000
Sum finanskostnader30312
Resultat før skatt−861808115−956106
Sum skatt---06
Ordinært resultat−861808115−956100
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−861808115−956100
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler0132300
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler01323--
Sum varige driftsmidler01323--
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager142137117149150
Kundefordringer140358449271521
Konsernfordringer-----
Sum fordringer256939593356661
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post56204375400372
Sum Kasse/Bank/Post56204375400372
Sum omløpsmidler4541 2791 0869061 183
Sum eiendeler4541 2921 1099061 183
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital−875−14−822−93720
Annen egenkapital---020
Sum egenkapital−84516−792−90750
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld212193128960
Skyldig offentlige avgifter371462381572442
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7176211 5071 151626
Sum kortsiktig gjeld1 2991 2761 9001 8121 133
Sum gjeld1 2991 2761 9001 8121 133
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4541 2921 1099061 183
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Moving Mamas AS

Org nr 915 808 778

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo