Proff
Proff

Nelux AS

Org nr918 708 596
AdresseArmauer Hansens gate 4 B, 0455 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--00-
Leder annen godtgjørelse--00-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4065501591994
Annen driftsinntekt63630-
Sum driftsinntekter4125861621994
Varekostnad4004051783840
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader----0
Herav kun lønn--000
Ordinære avskrivninger4372676141
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2081151157158
Driftsresultat−239−7−199−151−46
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt28290--
Sum finansinntekter2829000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2817800
Andre finanskostnader438--
Sum annen finanskostnad438--
Sum finanskostnader32191500
Resultat før skatt−2433−214−151−46
Sum skatt-----
Ordinært resultat−2433−214−151−46
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−2433−214−151−46
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler72114138192219
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler5797117179215
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler03812-
Sum varige driftsmidler5799124192215
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer15151304
Sum finansielle anleggsmidler15151304
Sum varelager3636332626
Kundefordringer261266--
Konsernfordringer-----
Sum fordringer17477131--
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post772071241110
Sum Kasse/Bank/Post772071241110
Sum omløpsmidler2873202873636
Sum eiendeler359434425228254
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital−805−563−566−352−201
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital−605−363−366−152−1
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner353209269--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld451451451382249
Annen langsiktig gjeld451451451382249
Sum langsiktig gjeld803660720382249
Gjeld til kredittinstitusjoner0----
Leverandørgjeld95486526
Skyldig offentlige avgifter19896−41
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld47--0-
Sum kortsiktig gjeld16113771−27
Sum gjeld964797791380256
SUM EGENKAPITAL OG GJELD359434425228254
Garantistillelser0000-
Pantstillelser0000-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Nelux AS

Org nr 918 708 596

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo