Proff
Proff

Nilsen Entreprenør AS

Org nr996 542 297
Telefon986 01 018
AdresseLjøstadsaga 8, 4985 Vegårshei

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---9741 009
Leder annen godtgjørelse---77

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-010 01714 49513 829
Annen driftsinntekt663813120-0
Sum driftsinntekter66381310 13714 49513 829
Varekostnad-05 1307 5006 679
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader002 3743 5473 920
Herav kun lønn0-2 0373 1453 462
Ordinære avskrivninger301346440379379
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader51171 2661 3131 514
Driftsresultat3114509271 7561 338
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt321242
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 1301581419089
Sum finansinntekter3 1621601439491
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad42456
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader42456
Resultat før skatt3 4686071 0661 8451 424
Sum skatt8793178372294
Ordinært resultat3 3815148881 4731 130
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 3815148881 4731 130
Ordinært utbytte----625
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte--1 000--
Sum utbytte--1 000-625
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler2 5962 7953 1513 4692 214
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4167171 0631 479729
Sum varige driftsmidler4167171 0631 479729
Aksjer/Investeringer i datterselskap324216216108-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 8561 8561 8561 8561 449
Andre fordringer06162636
Sum finansielle anleggsmidler2 1802 0782 0881 9901 485
Sum varelager-----
Kundefordringer08711 2416 0484 119
Konsernfordringer5 0613 9853 116--
Sum fordringer5 0764 8564 3676 0774 147
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 6603071 3981 2342 416
Sum Kasse/Bank/Post3 6603071 3981 2342 416
Sum omløpsmidler8 7365 1625 7657 3116 563
Sum eiendeler11 3327 9578 91610 7808 778
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital11 0637 6827 1687 2805 807
Annen egenkapital11 0637 6827 1687 2805 807
Sum egenkapital11 1637 7827 2687 3805 907
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-001 1741 422
Skyldig offentlige avgifter47882501 513724
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld34−61 220341430
Sum kortsiktig gjeld1691751 6483 3992 870
Sum gjeld1691751 6483 3992 870
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 3327 9578 91610 7808 778
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Nilsen Entreprenør AS

Org nr 996 542 297

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo