Proff
Proff

Nitja Senter for Samtidskunst

Org nr980 099 091
AdresseKirkegata 10 A, 2000 Lillestrøm

Nitja senter for samtidskunst ligger sentralt til i Lillestrøm, kun ti minutter fra Oslo S og Oslo lufthavn. Senteret har spesialisert seg på visning og formidling av norsk og internasjonal samtidskunst med fokus på yngre kunstnere. Nitja byr på spennende og opplevelsesrike utstillinger med billedkunst og kunsthåndverk, samt aktiviteter for barn i eget aktivitetsrom. Det appellerende bygget ble ferdigstilt i 2020, og er tegnet av Haugen/Zohar Arkitekter. I kombinasjon med et bredt visningsprogram, byr Nitja på en arkitektonisk opplevelse.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter3 7653 627
Annen driftsinntekt14 48013 718
Sum driftsinntekter18 24517 345
Varekostnad9241 496
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader8 2867 705
Herav kun lønn5 5855 077
Ordinære avskrivninger599562
Nedskrivning3 0112 536
Andre driftskostnader5 7825 023
Driftsresultat−35725
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter15498
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad--
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader--
Resultat før skatt−203123
Sum skatt--
Ordinært resultat−203123
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−203123
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill3675
Sum immaterielle midler3675
Sum anleggsmidler2 7343 106
Tomter, bygninger og annen fast eiendom66-
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 3302 960
Sum varige driftsmidler2 3962 960
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer30271
Sum finansielle anleggsmidler30271
Sum varelager180114
Kundefordringer4841
Konsernfordringer--
Sum fordringer415302
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post7 3588 449
Sum Kasse/Bank/Post7 3588 449
Sum omløpsmidler7 9548 865
Sum eiendeler10 68711 971
Aksje/Selskapskapital--
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital--
Sum opptjent egenkapital6 1636 366
Annen egenkapital6 1636 366
Sum egenkapital6 1636 366
Sum avsetninger til forpliktelser00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld2 4323 035
Annen langsiktig gjeld2 4323 035
Sum langsiktig gjeld2 4323 035
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld625592
Skyldig offentlige avgifter510409
Kortsiktig konserngjeld296929
Annen kortsiktig gjeld1918
Sum kortsiktig gjeld2 0932 571
Sum gjeld4 5255 606
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 68711 971
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Nitja Senter for Samtidskunst

Org nr 980 099 091

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo