Proff
Proff
Profile-7004789
Erfaring siden 1948
Profile-7004790

Nitschke AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr914 658 314
AdresseVollsveien 17B, 1366 Lysaker

Vi yter revisjonstjenester og et vidt spekter av rådgivningstjenester. Arbeidet utføres av høyt kvalifiserte medarbeidere. Foruten 16 statsautoriserte og 12 registrerte revisorer har selskapet flere økonomer samt juridisk kompetanse til å ivareta våre satsningsområder/produktspekter.Vår erfaring er at kundene oppfatter oss som sentral samarbeidspartner også innenfor områder som økonomistyring, juridisk bistand og annen rådgivning.

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 2521 2521 2241 2181 206
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter72 02969 54465 20659 23858 829
Annen driftsinntekt113-032
Sum driftsinntekter72 03069 55765 20659 23858 861
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader36 43234 35632 13231 42031 596
Herav kun lønn28 91027 2172 57324 58224 800
Ordinære avskrivninger3193333438683
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8 7409 72411 58910 31911 642
Driftsresultat26 53925 14321 14117 41315 541
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt6340-14864
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt425332302413543
Sum finansinntekter488371373561607
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad315101918
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader315101918
Resultat før skatt27 02325 50021 50417 95516 130
Sum skatt5 8875 5734 6953 8713 600
Ordinært resultat21 13719 92716 80914 08412 530
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat21 13719 92716 80914 08412 530
Ordinært utbytte7 63719 927--12 530
Ekstraordinært utbytte13 5000---
Tilleggsutbytte00---
Sum utbytte21 13719 927--12 530
Konsernbidrag00--0

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill249374499--
Sum immaterielle midler2493775851388
Sum anleggsmidler1 8191 9662 7042 425703
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 4441 4641 6731 89195
Sum varige driftsmidler1 4441 4641 6731 89195
Aksjer/Investeringer i datterselskap--446444445
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler00-7776
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler125125446521521
Sum varelager-----
Kundefordringer9 9458 0598 4648 1657 208
Konsernfordringer--670--
Sum fordringer11 0808 3459 1399 9209 118
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post14 39328 06223 71115 38819 469
Sum Kasse/Bank/Post14 39328 06223 71115 38819 469
Sum omløpsmidler25 47336 40732 85125 30828 588
Sum eiendeler27 29138 37335 55527 73429 291
Aksje/Selskapskapital343343343294294
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital331319306245294
Sum opptjent egenkapital2 3692 2822 1941 7552 506
Annen egenkapital2 3692 2822 1941 7552 506
Sum egenkapital2 7002 6002 5002 0002 800
Sum avsetninger til forpliktelser17----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld170000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6966169944511 028
Skyldig offentlige avgifter6 3125 9755 9595 2065 243
Ordinært utbytte7 63719 927--12 530
Ekstraordinært utbytte13 5000---
Tilleggsutbytte00---
Sum utbytte21 13719 927--12 530
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 0623 7663 9353 4234 109
Sum kortsiktig gjeld24 57435 77333 05525 73426 491
Sum gjeld24 59135 77333 05525 73426 491
SUM EGENKAPITAL OG GJELD27 29138 37335 55527 73429 291
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Autorisasjoner

Vi er medlemmer av Revisorforeningen
Vi er medlemmer av Revisorforeningen

Åpningstider

Mandag
9:00 - 16:00
Tirsdag
9:00 - 16:00
Onsdag
9:00 - 16:00
Torsdag
9:00 - 16:00
Fredag
9:00 - 16:00

Ta kontakt for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

Nitschke AS

Org nr 914 658 314

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo