Proff
Proff

NMS Gjenbruk Risør

Org nr940 325 501
Telefon404 45 423
AdresseStorgata 2, 4950 Risør

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-866788808742
Leder annen godtgjørelse-81011-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter91 54169 74362 98868 83462 475
Annen driftsinntekt124 959124 258126 829134 737131 358
Sum driftsinntekter216 500194 001189 818203 571193 832
Varekostnad4 3782 5202 4484 3813 180
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader70 44760 48262 75267 62465 848
Herav kun lønn54 80246 35843 64450 19654 510
Ordinære avskrivninger7506491 0461 3461 272
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader137 265119 045122 084130 465125 358
Driftsresultat3 66011 3051 488−245−1 825
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 662880822698-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 1991 3782 6061 1001 907
Sum finansinntekter3 8612 2583 4271 7981 907
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2 204926756442-
Andre finanskostnader1 3839151 1506232 029
Sum annen finanskostnad1 3839151 1506232 029
Sum finanskostnader3 5861 8411 9051 0642 029
Resultat før skatt3 93411 7213 010489−1 947
Sum skatt----0
Ordinært resultat3 93411 7213 010489−1 947
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 93411 7213 010489−1 947
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler348 126344 352343 604345 276347 988
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--1 1171 1642 144
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5 4843 0481 1862 0862 650
Sum varige driftsmidler5 4843 0482 3033 2504 795
Aksjer/Investeringer i datterselskap331 691331 656331 656331 656331 656
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler5 9145 9175 9186 4086 408
Andre fordringer5 0373 7323 7273 9634 229
Sum finansielle anleggsmidler342 642341 304341 301342 026343 193
Sum varelager2452241242631 537
Kundefordringer2 8162 5613 1863 0146 813
Konsernfordringer5 19632 5519521 41563 523
Sum fordringer13 91741 26214 66512 66779 271
Sum investeringer3 6103 9243 2113 0542 671
Kasse/Bank/Post95 53371 05989 06671 14856 167
Sum Kasse/Bank/Post95 53371 05989 06671 14856 167
Sum omløpsmidler113 305116 469107 06687 131139 645
Sum eiendeler461 431460 821450 670432 407487 633
Aksje/Selskapskapital---392 509394 607
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital---392 509394 607
Sum opptjent egenkapital411 177406 981395 519--
Annen egenkapital411 177406 981395 519--
Sum egenkapital411 177406 981395 519392 509394 607
Sum avsetninger til forpliktelser21 22121 02122 8526 5040
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 4872 7242 9613 1973 434
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld23 70823 74425 8139 7013 434
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6 2028 5374 9006 8495 773
Skyldig offentlige avgifter4 2233 4833 2053 0583 280
Kortsiktig konserngjeld3945535 3172 15265 032
Annen kortsiktig gjeld15 72717 52315 91618 13915 505
Sum kortsiktig gjeld26 54530 09629 33830 19789 591
Sum gjeld50 25353 84055 15139 89893 025
SUM EGENKAPITAL OG GJELD461 431460 821450 670432 407487 633
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

NMS Gjenbruk Risør

Org nr 940 325 501

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo